02.03.2020

Problematika DPH u obchodu směnného typu

Svaz měst a obcí ČR požádalo v loňském roce Generální finanční ředitelství o vyjádření k nejasnostem týkajících se výkladu zákona o dani z přidané hodnoty. Dotaz směřoval k problematice učení základu daně při obchodech „směnného typu“. Na konci února letošního roku Svaz obdržel od GFŘ vyjádření k této problematice, se kterým se můžete nyní seznámit.