13.04.2021

PŘÍMÝ PŘENOS KRAJSKÝCH SETKÁNÍ - DRUHÝ DEN

Druhý den Krajských setkání budete moci živě sledovat zde již ve čtvrtek 15. dubna, od 8:30 do 12:30. Dva dny nabité těmi nejaktuálnějšími informacemi ze světa samospráv, to jsou letošní Krajská setkání Svazu měst a obcí. Živě online a zdarma z Kongresového centra Praha.

 
Program Krajského setkání Svazu měst a obcí je zdarma a můžete se připojit bez registrace. Důraz klademe i na diskuzi s vystupujícími.
Dotazy do diskuze lze zasílat přes sli.do Kód akce: #KS2021

Aktuální program na oba dny najdete na oficiální stránce akce.

DRUHÝ DEN

čtvrtek 15. dubna, 8:30 - 12:30 hod.

Z programu: předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Petr Mlsna, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí k společensky odpovědnému zadávání v rámci projektu MPSV; pan Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní  samosprávy (pověřen řízením) a pan Miroslav Veselý, ředitel Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra s aktuálními informacemi k parlamentním volbám 2021 a aktualitami z tohoto odboru; vystoupení zástupce Ministerstva životního prostředí k odpadovému hospodářství, zástupce Ministerstva zemědělství se bude věnovat aktuální legislativě k vodovodům a kanalizacím. Součástí programu bude i představení výzkumu Město pro byznys.