05.05.2020

Potřebujeme Vaši pomoc

Kancelář Svazu měst a obcí ČR se na Vás obrací s prosbou o vytvoření aktuálních konkrétních finančních přehledů, jak na tom v současné situaci obce a města jsou. Více v následujícím dopise.

Vážení kolegové,

 

přestože je koronavirová epidemie na ústupu a konec nouzového stavu se blíží, čeká nás další neméně těžké období. V minulých týdnech jsme prokázali neuvěřitelnou soudržnost, solidaritu, ale i osobní statečnost při práci pro svoje města a obce. Zejména však samostatnost v rozhodování. Epidemie ochromila nejen komunitní život obce, ale i její investiční rozvoj a budeme to my, kdo ho musí opět nastartovat. Naše neustále opakované argumenty, že jen finančně zdravá města a obce jsou základem celé ekonomiky státu musíme podpořit i konkrétními čísly. Proto Vás všechny prosím o vyplnění online dotazníku, ke kterému budete potřebovat i součinnost ekonoma obce. Dotazník prosím vyplňte nejdéle v úterý 12. května 2020.

Bez Vaší spolupráce k získání konkrétních údajů to ale opravdu nejde, vyslali jsme k vládě i jednotlivým ministrům již celou řadu dopisů, apelů a proseb a výsledkem je dopis ministryně Schillerové (příloha). Musíme mít věcné argumenty a aktuální informace.

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci

 

Radka Vladyková,

výkonná ředitelka SMO ČR