17.04.2020

Poděkování ombudsmana Stanislava Křečka

Svaz měst a obcí ČR podpořil výzvu veřejného ochránce práv Stanislava Křečka premiérovi k postupu proti neprofesionalitě ministerstva pro místní rozvoj.

Vážené zástupkyně a zástupci připomínkových míst, dámy a pánové,

z pověření JUDr. Stanislava Křečka si vám všem dovoluji tímto mailem hluboce poděkovat za vámi vyjádřenou podporu a současně vás informovat, že ochránce již dopis předsedovi vlády odeslal. Bližší informace naleznete na webových stránkách https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/ombudsman-vyzval-premiera-k-postupu-proti-neprofesionalite-ministerstva-pro-mistni-rozvoj/

Věřím, že i díky vaší podpoře se nakonec může přístup Ministerstva pro místní rozvoj změnit.

Velice děkujeme všem z vás, kteří se k výzvě připojili, ať už z pozice připomínkového místa či z pozice jinak zainteresovaných osob. Sešlo se vás během té krátké doby vskutku významné množství.

Vaší podpory si nesmírně vážíme a děkujeme za spolupráci.

S přáním pevného zdraví

Miroslav Přidal