05.04.2022

Metodické doporučení pro územní samosprávné celky k zajištění ubytovacích kapacit pro osoby přicházející z území Ukrajiny

Metodické doporučení obsahuje nezávazný návod, jak v praxi řešit zajištění ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny prostřednictvím krajů a obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném usnesením vlády.

Ministerstvo vnitra vydalo metodické doporučení pro územní samosprávné celky k zajištění ubytovací kapacity v obcích a krajích pro osoby přicházející z území Ukrajiny podle usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022. Metodické doporučení obsahuje nezávazný návod, jak v praxi řešit zajištění ubytování osob přicházejících z území Ukrajiny prostřednictvím krajů a obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném usnesením vlády.  Předmětem metodického doporučení je popis variant řešení zajištění ubytovací kapacity a objektů ubytování, včetně vymezení role a postavení kraje a obcí s rozšířenou působností. Nedílnou součástí doporučení je postup poskytování kompenzačního příspěvku. Přílohou metodiky jsou i otázky a odpovědi k procesu uvolnění dotace na kompenzační příspěvky pro kraje v návaznosti na poskytnutí nouzového ubytování a přístřeší podle usnesení vlády z Ministerstva financí. Metodiky včetně všech příloh je ke stažení níže.

Mgr. Ivona Mottlová, Legislativní a právní sekce