15.10.2021

Již nyní se můžete hlásit na říjnový XVIII.SNĚM

Letošní XVIII. sněm Svazu měst a obcí ČR se bude konat od čtvrtka 21. října 2021 od 9:30 hodin do pátku 22. října 2021 do 12:15 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Poslední zasedání Sněmu proběhlo v květnu 2019 v Ostravě, na který se sjelo více než 500 představitelů samospráv z celé České republiky a velká řada významných hostů.

Sněm je nejvyšším orgánem naší organizace – Svazu měst a obcí ČR.

Má tedy i své procesní úkoly:

 • Projednat a schválit zprávy o činnosti, o hospodaření, o kontrolní práci Kontrolního výboru.
 • Schválit PRIORITY Svazu na období 2021+. Návrhy se zpracovávají dle aktuální situace průběžně až těsně k datu konání Sněmu. Už dnes ale můžeme říci, že nezapadnou:
  • snaha o prodloužení volebního období zastupitelů na pět, lépe šest let
  • problematika sociálního a dostupného bydlení
  • financování sociální práce a sociálních služeb
  • posílení finanční autonomie obcí
  • zajištění vymahatelnosti práva
  • větší autonomie v systému odměňování zastupitelů
  • zachování spojeného modelu veřejné správy a rozsahu přenesené působnosti na obcích dle jednotlivých typů
  • zefektivnění a profesionalizace veřejné správy prostřednictvím společenství obcí
 • Témat na rozpracování je ale mnohem víc. A jistě i vy přispějete svými podněty a názory.
 • Schválit úpravu STANOV Svazu (Předsednictvo v rámci struktury Svazu doporučilo ustanovení Výboru dobrovolných svazků obcí. Svaz by tak měl platformu, která mu bude připravovat podklady potřebné k prohlubování a větší institucionalizaci meziobecní spolupráce).

Aby XVIII. SNĚM naplnil své cíle, je třeba, aby byl USNÁŠENISCHOPNÝ. I Vaše účast rozhoduje.

Termín a místo konání

Začátek: Čtvrtek 21. října 2021, 9:30 hodin

Konec: Pátek 22. října 2021, 12:15 hodin

Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové (Eliščino nábř. 375, 500 02 Hradec Králové), Mapa

Podmínky účasti na prezenčních hromadných akcích Svazu měst a obcí ČR - COVID-19

Proč je i Vaše účast zásadní

Pokud se změna Stanov má uskutečnit, je třeba především zajistit USNÁŠENÍSCHOPNOST Sněmu. Žádoucí je prezenční účast zástupců členských obcí Svazu, ale v případě, že to není z jakýchkoli důvodů možné, prosíme o udělení plné moci členovi Svazu, který se Sněmu fyzicky zúčastní.

Zde naleznete seznam již přihlášených delegátů.

Program

Věříme, že naše pozvání opět přijmou přední představitelé Parlamentu a chybět nebude ani společenský večer, kde bychom se zase po dlouhé době mohli společně setkat.

Aktuální program k 14. 10. 2021 naleznete zde.

Podkladové materiály k 15.10.2021 naleznete zde.

Jak se přihlásit na XVIII. SNĚM

 1. Vyplněním PŘIHLÁŠKY PRO HLASUJÍCÍHO/NEHLASUJÍCÍHO* ÚČASTNÍKA
  • (*) Nehlasujícími účastníky jsou zástupci městských obvodů a městských částí statutárních měst, které oficiálně nejsou členy Svazu (členem Svazu je vždy příslušné statutární město), nebo pak 2. a další účastník členské obce.
 2. V případě, že se nemůžete účastnit osobně, zde naleznete FORMULÁŘ PRO UDĚLENÍ PLNÉ MOCI K ZASTUPOVÁNÍ ČLENA SVAZU MĚST A OBCÍ ČR NA XVIII. SNĚM** pro zajištění usnášeníschopnosti.
  • (**) Pro případ, že se nebudete moci Sněmu zúčastnit Vy ani nikdo z Vaší obce/města, prosíme, aby Vaše obec/město kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavil(a) plnou moc pro jinou členskou obec/město, jejíž/jehož zástupce se Sněmu zúčastní.
 3. Uhrazením účastnického polatku a zasláním potvrzení o úhradě spolu s přihláškou.
 4. Účastnický poplatek za účast na celém XVIII. sněmu činí 2 420 Kč (včetně aktuální sazby DPH) za jednu osobu.

Své přihlášky spolu s potvrzením o platbě účastnického poplatku nebo formuláře pro udělení moci zasílejte prosíme datovou schránkou (ID datové schránky: 5fkgwn3), poštou do Kanceláře Svazu měst a obcí ČR (5. května 1640/65, 140 00  Praha 4) nebo emailem kremenova@smocr.cz.

Stornopodmínky

Odhlásí-li  se účastník 7 dní před zahájením Sněmu, má povinnost uhradit storno poplatek ve výši 40 % ze zaplaceného registračního poplatku.

V případě zrušení akce z epidemických důvodů bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.

Účastnický poplatek převeďte na účet SMO ČR vedený u Komerční banky, a. s., v Praze,

č. účtu: 19-9221540247/0100, Variabilní symbol = IČ Vaší obce/města.

Ubytování

Ubytování si každý účastník hradí sám - při rezervaci použijte heslo: SNĚM SVAZU 2021

Kontakty na hotely a penziony naleznete zde.

Upozorňujeme na omezené ubytovací kapacity v Hradci Králové, prosím využijte i nabízené možnosti v Pardubicích,  bude zajištěn svoz autobusy.

 


Formuláře

PŘIHLÁŠKA PRO HLASUJÍCÍHO ÚČASTNÍKA V PDF

PŘIHLÁŠKA PRO NEHLASUJÍCÍHO* ÚČASTNÍKA V PDF

FORMULÁŘ PRO UDĚLENÍ PLNÉ MOCI** K ZASTUPOVÁNÍ ČLENA SVAZU MĚST A OBCÍ ČR NA XVIII. SNĚM V PDF

(*) Nehlasujícími účastníky jsou zástupci městských obvodů a městských částí statutárních měst, které oficiálně nejsou členy Svazu (členem Svazu je vždy příslušné statutární město), nebo pak 2. a další účastník členské obce.
(**) Pro případ, že se nebudete moci Sněmu zúčastnit Vy ani nikdo z Vaší obce/města, prosíme, aby Vaše obec/město kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavil(a) plnou moc pro jinou členskou obec/město, jejíž/jehož zástupce se Sněmu zúčastní.

GDPR: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro webináře, semináře, školení anebo další aktivity Svazu měst a obcí České republiky pořádané on-line nebo prezenční formou


 

GENERÁLNÍ PARTNER

 

HLAVNÍ PARTNEŘI