26.08.2021

Informační systém projektových záměrů​ spouští ostrý provoz

A to již 31. srpna 2021.

Ministerstvo pro místní rozvoj v letošním roce spustilo Informační systém projektových záměrů​  (ISPZ), o kterém jsme Vás již informovali v minulosti. Tento systém by měl obcím, městům, krajům, ale také dalším institucím a orgánům zpřehlednit a zjednodušit nejen průběžný sběr projektových záměrů, ale především jejich správu v současnoti a budoucnosti a to včetně snadné aktualizace údajů. Výhodou je mimo jiné i uchovávání v rámci jednoho centrálního systému.

Více informací i samotný přístup do systému naleznete na: www.projektovezamery.cz

Obce, města, kraje, ale i další subjekty byly v minulosti opakovaně tázány různými státními institucemi a dalšími aktéry na své priority, plány a připravené projekty. Takovýto sběr zpravidla probíhal ve velmi krátkém časovém úseku a na obcích byl problém tato data včas dodat. Sesbíraná data navíc byla jen málokdy systematicky zpracována, zanalyzována a zejména vyhodnocena. Rovněž v minulosti docházelo pouze k velmi omezenému sdílení informací mezi jendotlivými institucemi, čemuž má ISPZ předcházet.

O čem tedy ISPZ je?

ISPZ si klade za cíl stát se rozsáhlým zdrojem informací, které odráží aktuální potřeby území.

MMR jakožto autor tohoto systému si od něj rovněž slibuje zásadní roli při tvorbě strategických dokumentů.

Přislíbeno také je využití informací v ISPZ uvedených pro nastavení dotační a regionální politiky na regionální i národní úrovni.

Aktuální data v ISPZ

 • ISPZ nyní obsahuje informace ze sběrů projektových záměrů z předchozích let.
 • Napříkald se jedná o data ze sběru pro Národní investiční plán (NIP) z roku 2018​ – aktualizovaná data ze sběru pro NIP z roku 2018 a nové záměry, data z  roku 2019 a dále zaktualizované stávající záměry i nové záměry pro NIP z roku 2020 (v roce 2020 probíhal sběr pro pouze města a kraje).
 • Sběry prováděly jednotlivé sekretariáty RSK

Vkládání záměrů do ISPZ není povinné, ale do budoucna se zvažuje například i případné zvýhodněním projektů zde uvedených. Zároveň bude ISPZ využíváno i jako platforma odrážející absorpční kapacitu, lze tedy předpokládat, že ministerstva budou v budoucnu při nastavování svých dotačních titulů čerpat informace z tohoto systému.

Harmonogram prací na ISPZ:

Pilotní provoz do 31. 8. 2021

 • Prvotní fáze aktualizace záměrů a doplnění chybějících údajů
 • Odstranění neaktuálních záznamů
 • Čištění dat
 • Ladění chyb
 • Sběr nových projektových záměrů pro cestovní ruch

Oficiální provoz ISPZ od 31. 8. 2021

 • Průběžné udržování aktuálních dat o projektových záměrech
 • Využívání dat ze strany MMR a dalších rezortů
 • Analýzy dat, zaměření dotačních titulů, NIP aj.

Mgr. Pavlína Toporská

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů

MMR

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj