16.10.2023

Držitelé dočasné ochrany mohou využít mimořádnou okamžitou pomoc

Úřad vlády ČR zpracoval materiál pro poskytovatele sociálních služeb a podpory uprchlíkům z Ukrajiny pro případ, že se tyto osoby vyskytnou v hmotné nouzi. Přiložený materiál obsahuje bližší informace o možnosti čerpání dávky mimořádné okamžité pomoci („MOP“) a je dostupný rovněž v ukrajinském jazyce.

Mgr. Claudia Šrámek, Legislativní a právní sekce