21.03.2023

Dotazníkové šetření k rozvoji obecního bydlení

Rádi bychom Vás vyzvali k účasti v dotazníkovém šetření. Dotazník připravil Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Cílovou skupinou respondentů jsou obce II. a III. typu (ORP a POÚ). Získaná data využije MMR pro přípravu programů podporujících investice do výstavby bydlení a rekonstrukcí stávajícího bytového fondu a rovněž při přípravě zákona o podpoře v bydlení. Poslouží také jako podklad pro případné změny v právní úpravě nájemních vztahů. Vámi vyplněné údaje budou významným podkladem pro nastavení výše zmíněných politik souvisejících s bydlením, prosíme Vás proto o co nejúplnější vyplnění dotazníku.

Dotazník prosím vyplňte primárně elektronicky této adrese: https://bit.ly/SMOCRdotaznikbydleni, a to nejpozději do 31. března. 

Úplné znění dotazníku naleznete v příloze (shodné verze docx a pdf). Pro vyhodnocení dotazníku nicméně žádáme primárně o vyplnění do online formuláře. 

Povinné jsou jen první otázky nutné pro identifikaci obce, dále lze odpovědět jen ty otázky, které jsou pro vás relevantní a máte potřebné informace. V případě dotazů se neváhejte obrátit na Mgr. Claudia Varhol (varhol@smocr.cz, +420 721 367 537)

Děkujeme velice za Váš čas a ochotu.