21.03.2023

Dotazník k analýze administrativní zátěže obcí vymáháním pohledávek exekucí či insolvencí

Ministerstvo spravedlnosti se obrátilo na Svaz měst a obcí s žádostí o součinnost při sběru dat pro studii o exektivitě a systémových dopadech současného systému exekucí a insolvencí. Dovolujeme si Vás tímto požádat o pomoc se sběrem relevantních dat a vyjádření obcí.

Ministerstvo spravedlnosti se obrátilo na Svaz měst a obcí s žádostí o součinnost při sběru dat pro studii o dopadech exekucí a insolvencí na veřejné subjekty. Studie by se měla též zabývat možnými cestami, které vedou k obcházení exekucí, vyhodnocením dopadů obou etap tzv. Milostivého léta a zastavováním bagatelních exekucí.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o pomoc se sběrem relevantních dat a vyjádření obcí.

On-line dotazník naleznete zde: https://bit.ly/SMOMSPdotaznikexekuceinsolvence. Prosíme o jeho vyplnění do 31. 3. 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na vedoucí oddělení organizace justice a resortní výchovy Mgr. Martinu Staškovou (mstaskova@msp.justice.cz). 

Děkujeme velice za spolupráci.