17.09.2021

Doporučení ombudsmana - Podpora voliče v pobytové sociální službě

Kancelář veřejného ochránce práv vydala pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Doporučení, které se zabývá specifiky výkonu volebního práva lidmi s postižením pobývajícími v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Toto Doporučení je určeno především poskytovatelům pobytových sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem a domov pro seniory a dále opatrovníkům lidí s omezenou svéprávností.

Cílem tohoto Doporučení je snaha usnadnit lidem s postižením, opatrovníkům a poskytovatelům orientaci ve složitém procesu voleb, a to právě    s ohledem na specifické potřeby lidí s postižením. Doporučení by tak poskytovatele i opatrovníky mělo postupně provést jeho jednotlivými jeho fázemi počínaje dlouhodobou přípravou klientů na volby až po samotný výkon volebního aktu. Doporučení je k dispozici v příloze článku.

Claudie Varhol, Legislativní a právní sekce Kanceláře SMO ČR