14.02.2014

Zastavme nerozumnou centralizaci! Sníží dostupnost veřejných služeb

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s pokračováním centralizace samosprávy, kterou plánuje Ministerstvo vnitra ČR. Podle resortu by – v rámci III. fáze reformy veřejné správy navržené už za minulých vlád - výkon státní správy měly zajišťovat pouze obce III. stupně s rozšířenou působnosti, tzv. ORP. (Foto: Ambro / FreeDigitalPhotos.net)

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s pokračováním centralizace samosprávy, kterou plánuje Ministerstvo vnitra ČR. Podle resortu by – v rámci III. fáze reformy veřejné správy navržené už za minulých vlád - výkon státní správy měly zajišťovat pouze obce III. stupně s rozšířenou působnosti, tzv. ORP. Pro mnoho lidí by to však v praxi znamenalo, že by kvůli vyřízení i jednoduchých úředních záležitostí museli jezdit desítky kilometrů daleko.

„Materiál, který má v brzké době projednat vláda, se vůbec nezabývá analýzou činností obcí 2. a 1. stupně“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Pokud by předlohu kabinet v navrhované podobě schválil, významně by tak zhoršil životní podmínky občanů z obcí do 10 tisíc obyvatel, což by zákonitě vedlo k jejich nespokojenosti.“  

Svaz měst a obcí ČR poukazuje také na to, že záměr resortu nepovede k úsporám, i když to ministerstvo v materiálu proklamuje. Ve výsledku se totiž zvýší náklady cca 3,5 milionů lidí, kteří si budou potřebovat vyřídit své zákonné povinnosti. Tito obyvatelé venkova a malých obcí totiž budou muset věnovat čas a peníze na to, aby se dopravili na tzv. malé okresy, které by – pokud se reforma prosadí – existovaly pouze ve 205 městech. V praxi by to znamenalo přenesení nákladů státu na občany a vzdálení služeb, které státní správa poskytuje, od lidí, kteří na ně mají nárok.    

„V menších městech a zejména na venkově zná každý každého a má tak – na rozdíl od státních úředníků – přesnější představu o tom, co lidé skutečně potřebují“, říká starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil a dodává: „Máme samozřejmě k dispozici i potřebné profesionály, kteří v obci, kde pracují, sami bydlí, mají tu kořeny a historii. Proč jim brát práci a jiným vzdalovat služby státu, když víme, co nešťastná centralizace a přenesení činností, které dřív vykonávaly obce, na státní správu přinesly třeba do systému sociálních dávek?“ 

Svaz měst a obcí rovněž požaduje, aby menší města a obce mohly znovu vydávat občanské průkazy a pasy, stejně jako stavební povolení pro rekonstrukce místních komunikací. Také by bylo vhodné, aby znovu povolovaly odběry vody, vydávaly stavební povolení na budování studní a měly na starosti i celou agendu kácení stromů.

Tyto činnosti obcím I. a II. stupně zákonodárci v minulosti v rámci reformy veřejné správy odebrali a dodnes to lidem komplikuje život. Přitom samozřejmě platí, že služby poskytované samosprávou i státní správou, placené z daní obyvatel, by lidem měly být co nejblíže. Pokud by se výše uvedené správní činnosti na menší města a obce vrátily, s nimi spojené jednorázové náklady by byly obce a města schopny uhradit z vlastních rozpočtů.