30.05.2014

Vedení Svazu jednalo s ministrem školství Marcelem Chládkem

„Rozhodně neplánujeme plošně rušit systém speciálních škol,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. S rušením speciálních škol nesouhlasí i Svaz měst a obcí ČR. (Foto: Ambro / FreeDigitalPhotos.net)

 

 

 

„Rozhodně neplánujeme plošně rušit systém speciálních škol,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. S rušením speciálních škol nesouhlasí i Svaz měst a obcí ČR.

Speciální školy jsou zásadní pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Ministr školství Chládek říká: „Vnímáme, že speciální školy jsou vybaveny a personálně, odborně i podmínkami přizpůsobeny dětem a žákům, kteří potřebují speciální zacházení. Uvědomuje si také, že stávající běžné školy nejsou v současné době na speciální a často velmi individuální péči a způsob vzdělávání připraveny. Plošné rušení systému speciálních škol tedy rozhodně neplánujeme.“    

„Speciální školství v České republice je na velmi vysoké úrovni“, říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Chomutova Jan Mareš a dodává: „I v jiných evropských státech takový typ vzdělávání existuje, takže není důvod, proč ho u nás omezovat. Nejde přitom o vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, jak je občas mylně označováno, ale o zajištění výuky pro lidi, kteří nezvládají nároky běžné základní školy.“

Zástupci Svazu rovněž ministru školství předali otevřený dopis proti rušení speciálních škol, který podporuje Svaz. Vznikl v Královéhradeckém kraji a podepsali ho například starosta Nového Bydžova Pavel Louda, starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil, radní pro školství Královéhradeckého kraje Táňa Šormová či ředitelka základní školy v Novém Bydžově Hana Hátlová. 

Na jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem vedení Svazu otevřelo také otázku reformy financování regionálního školství. Není totiž zřejmé, zda bude pokračovat a pokud ano, tak jak. Některé změny však nesnesou odklad. „Základní a mateřské školy v prstenci velkých měst dnes nemají dostatečné kapacity“, upozorňuje místopředseda Svazu a primátor Chomutova Jan Mareš a dodává: „V letošním rozpočtu je přitom na investice do škol vyčleněno 300 milionů korun.“

„Financováním regionálního školství se na ministerstvu intenzivně zabýváme“, říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek a dodává: „Proto jsme s využitím podkladů ze Svazu ve spolupráci ministerstvem financí připravili systém dotací na posílení regionálních škol v okolí velkých měst. Nyní tak o podporu z podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol mohou až do 11. června žádat města a obce v okresech Praha – východ a Praha – západ.“

Malé kapacity mají i školní družiny, některé kraje přitom nejsou ochotny je posílit. A to i přes to, že stoupá počet žáků. I v tomto případě hrají zásadní roli finance, stejně jako co se týče nových operačních programů z Evropské unie zaměřených na vědu, výzkum a vzdělávání a regionální rozvoj. Ministr vedení Svazu informoval o stavu příprav a záměrech MŠMT, které se týkají dotačních peněz určených na výstavbu, rekonstrukce i vybavení škol.