28.03.2014

Ve Zlínském kraji si přejí zlepšit dopravní obslužnost včetně parkování

Silnic, které se letos budou opravovat ve Zlínském kraji, bude víc než v minulosti. Rekonstrukce vozovek  sice dočasně znamená více uzavírek, v budoucnosti však lepší dopravní obslužnost Zlína a okolí. I o tom se debatovalo na Krajském setkání ve Zlínském kraji, které ve Vsetíně uspořádal Svaz měst a obcí České republiky. Sešlo se na něm na šedesát starostů a dalších představitelů samosprávy i jiných institucí.

Silnic, které se letos budou opravovat ve Zlínském kraji, bude víc než v minulosti. Rekonstrukce vozovek  sice dočasně znamená více uzavírek, v budoucnosti však lepší dopravní obslužnost Zlína a okolí. I o tom se debatovalo na Krajském setkání ve Zlínském kraji, které ve Vsetíně uspořádal Svaz měst a obcí České republiky. Sešlo se na něm na šedesát starostů a dalších představitelů samosprávy i jiných institucí.

„Každý kraj je specifický, stejně jako problémy měst a obcí v něm“, říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová a dodává: „Na Krajských setkáních jsme otevřeni všem podnětům nejen od primátorů a starostů, které se snažíme předávat dál vládě a zákonodárcům tak, aby na život obyčejných lidí a odlišné potřeby, podle místa, kde žijí, pamatovali při legislativním procesu. Mnoho aktuálních témat je přitom pro města a obce shodných napříč republikou, ať už se jedná o sociální dávky, sociální bydlení, rušení pošt, výkup kovů, duplicitní či ještě více se opakující kontroly nebo třeba dopravu.“

Města a obce se shodují v tom, že přibývající povinnosti dané státem často znamenají nárůst administrativy a byrokracii, která bere čas na jiné činnosti – třeba ve vztahu k lepším službám veřejnosti. Například takovou změnu dopravy, jedno z významných témat Zlínského kraje, je třeba velmi pečlivě naplánovat.

Letos díky dotacím z Regionálního operačního programu v rámci končícího období 2007-2013 obsahuje investiční plán Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje rekordní počet staveb – celkem 31. Opravit se tak má asi 50 kilometrů vozovek včetně několika mostů, což znamená investice ve výši asi 735 milionů korun. Aby se řidiči vyhnuli uzavírkám silnic a případným kolonám, provoz ve Zlíně od letošního března nově monitoruje webová aplikace. Dostupná je na adrese http://www.zlin.eu/monitoring-dopravy-cl-1834.html, mimo jiné udává také dojezdové časy.

„Webová aplikace má usnadnit život obyvatelům města a také těm, kteří k nám přijíždějí“, říká primátor Zlína Miroslav Adámek a dodává: „Díky víc než milionové dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme mohli spustit systém monitorování dopravy, který rovněž průběžně sbírá informace. Data mají pomoci zlepšit plánování v oblasti dopravy.“

„Stejně jako ostatní města trápí Vsetín parkování. Proto jsme si nejprve nechali zpracovat koncepci parkování, která u nás nebyla dlouhodobě řešena, a která ukázala, že například nejhorší situace spojená s nedostatkem parkovacích ploch je na sídlišti Sychrov. V rámci investic v letošním roce jsme se rozhodli nechat postavit nové parkoviště v areálu sychrovské školy, v místě nepříliš využívané atletické dráhy za tělocvičnou. Parkoviště je projektováno pro 44 automobilů a celá stavba si vyžádá 18 milionů korun“, říká starostka Vsetína Iveta Táborská.

Podle studie Mezinárodního institutu parkování (IPI) za složitou dopravní situaci v městech může 30 % všech aut, která jezdí po městech a nemůže zaparkovat. Změnit by to mohly evropské i národní dotace, o jejichž zavedení, stejně jako o zpracování materiálu se vzory, jak zlepšit dopravní obslužnost, chce usilovat Svaz měst a obcí České republiky. Podle něj musí být parkovací politika v souladu s potřebami všech obyvatel města, turistů, činnosti státních úřadů a institucí a zabezpečení zásobování území. Aby se situace zlepšila, je nutné vypracovat materiál, který bude určovat cíle a obsahovat možná vzorová řešení, jak zabezpečit dopravní obslužnost měst.

Úlohou měst a obcí je mimo jiné zachovávat mobilitu, hraje totiž zásadní roli v jejich fungování a obslužnosti.  Tzv. doprava v klidu, tedy parkování, kterým podle studií tráví auta 90 % své životnosti, se často řeší jen v centru měst a drobné přestupky, především nedodržování průjezdnosti pozemní komunikace pro hasičská auta, odvoz odpadu apod., se přehlížejí. Doprava ve městě má přitom plnit obslužnou funkci, nikoliv tranzitní. 

Význam dopravy včetně parkování roste s množstvím aut. Zatímco v roce 1980 bylo České republice registrováno celkem 1,8 milionů osobních automobilů, loni se jednalo už o 4,7 milionů vozů. Svaz měst a obcí ČR zastupuje více než 2 500 měst a obcí, ve kterých žije téměř 8 milionů obyvatel, a každá z nich má problémy s parkováním.