30.05.2014

ÚP ČR je připraven pomoci obcím i lidem, které zasáhla povodeň

Starostové obcí, které zasáhla povodeň a potřebují pomoc při odstraňování škod, se mohou obrátit na Úřad práce ČR. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc. Stejně jako samotným občanům, kterým živel nenávratně poškodil majetek a oni se tak dostali do finanční tísně. (Foto: jiggoja / FreeDigitalPhotos.net)

Starostové obcí, které zasáhla povodeň a potřebují pomoc při odstraňování škod, se mohou obrátit na Úřad práce ČR. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc. Stejně jako samotným občanům, kterým živel nenávratně poškodil majetek a oni se tak dostali do finanční tísně.

V současné době se tato opatření týkají primárně Příbramska, Kolínska a Jesenicka.

„Starosty informujeme emailem, telefonicky i osobně o naší připravenosti poskytnout jim potřebnou pomoc. Jsme schopni zajistit jim v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) potřebné pracovníky na odstraňování škod a maximálně zkrátit řízení, která s touto agendou souvisejí. Tak aby obce nemusely zbytečně dlouho čekat“, upozorňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Této možnosti využila už například obec Písečná na Jesenicku. „Požádala o navýšení lidí na VPP o 5 – 10 osob. Dnes ráno jsme provedli jejich rychlý výběr a zajistili tak potřebnou pracovní sílu,“ říká ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Jeseníku Martin Viterna.

Zaměstnanci ÚP ČR jsou v kontaktu také s krizovým štábem v Kamýku nad Vltavou, kde přívalové deště protrhly hráz rybníku Linhart. „Začátkem příštího týdne se do této oblasti vypraví osobně naši zaměstnanci, aby zjistili, zdali a jakou pomoc potřebují lidé, které tato událost poškodila,“ uvádí ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami Renata Malichová.

Všechna kontaktní pracoviště ÚP ČR úzce spolupracují a jsou připravena zajistit zaměstnance i na sociální šetření v místě. Aby lidé, kterým voda vzala majetek, dostali co nejrychleji finanční příspěvek v rámci dávek mimořádné okamžité pomoci. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce, tedy 51 150 Kč. Konkrétní částku vypočte ÚP ČR podle skutečné škody.