09.12.2013

Sociální dávky by měly být znovu v gesci obcí

Pomoc v hmotné nouzi, státní sociální podpora či dávky související se zdravotním postižením. To vše by se mělo vrátit do působnosti obcí. Myslí si to jejich zástupci, primátoři a starostové, sdružení ve Svazu měst a obcí České republiky (SMO). O stanovisku informovali vedení ministerstva práce a sociálních

Pomoc v hmotné nouzi, státní sociální podpora či dávky související se zdravotním postižením. To vše by se mělo vrátit do působnosti obcí. Myslí si to jejich zástupci, primátoři a starostové, sdružení ve Svazu měst a obcí České republiky (SMO). O stanovisku informovali vedení ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na jednání k sociálnímu bydlení, které se uskutečnilo koncem listopadu. Šlo o první jednání expertní skupiny MPSV a SMO. Podle SMO není stávající systém, kdy má nepojistné sociální dávky na starosti Úřad práce ČR, funkční tak, jak to bylo v minulosti. Před sociální reformou byly nepojistné sociální dávky v gesci obcí, které metodicky vedlo MPSV. Úřady práce se věnovaly zejména podpoře zaměstnanosti. 

Svaz měst a obcí ČR v oblasti nepojistných sociálních dávek nabízí potřebnou součinnost a spolupráci tak, aby lidé vždy včas a řádně dostávali, na co mají nárok a dávky šly skutečně potřebným. „Ukazuje se, že současný systém neřeší zneužívání dávek, tím mám na mysli především kontrolu jejich vyplácení“, říká Dan Jiránek, předseda Svazu města a obcí ČR a dodává: „Úřady práce totiž na kontrolu rezignovaly, protože rezignovaly na sociální práci obecně. Nemají dostatek pracovníků a za stávající situace se staly pouze výplatními místy sociálních dávek. Obce měly funkční systém, kdy se znalostí místního prostředí mohly více kontrolovat, případně reflektovat potřeby klientů.“

Města a obce tvoří největší síť v republice a i díky tomu umí na potřeby svých občanů operativně reagovat. Proto je Svaz měst a obcí ČR členem expertní skupiny, která nedávno vznikla na základě rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka v kontextu s připravovanou novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi. Plánovaná změna legislativy má pomoci vyřešit zneužívání dávek v oblasti sociálního bydlením, které se objevuje zejména u doplatku na bydlení. V poslední době výdaje na tuto dávku výrazně stoupají a z dosavadních šetření je zřejmé, že peníze nejdou lidem, kteří jsou ve špatné životní situaci, ale například provozovatelům ubytoven, v nichž sociálně slabí lidé žijí často v nepříliš dobrých podmínkách.

Zabránit zneužívání dávek by tedy měla zlepšit připravovaná změna právních předpisů, konkrétně:  

  • Doplatek na bydlení (DnB) by se do jiných než obytných prostor měl vyplácet časově omezenou dobu, maximálně šest měsíců. Pokud by příjemce dávky aktivně řešil svou bytovou situaci, bylo by možné dávku vyplácet ještě další půl rok, celkem tedy dvanáct měsíců. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí ČR k tomu říká: „Svaz s tímto návrhem MPSV souhlasí, nicméně je třeba pamatovat také na situaci, kdy lidé v hmotné nouzi zůstanou bez příplatku a obce se o ně budou muset postarat.
  • Odůvodněné náklady na bydlení by se podle připravovaného návrhu měly vypočítávat na základě podílu všech lidí, kteří užívají jeden byt nebo jiný než obytný prostor, i když společně nehospodaří a nemají k sobě vyživovací povinnost. „Nejen v souvislosti s doplatkem na bydlení, ale i v kontextu se sociálním bydlením jako takovým, bude nutná intenzivní spolupráce“, zdůrazňuje Dan Jiránek a doplňuje: „Ve Svazu měst a obcí jsme připraveni poskytnout MPSV, úřadům práce a samozřejmě i jiným subjektům, které by mohly pomoci situaci našich obyvatel zlepšit, potřebnou součinnost. Jde nám o funkční systém, kdy bude možné navázat na kvalitní práci a znalosti zaměstnanců obcí před sociální reformou.“

Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení v případech, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení. Zatímco v roce 2007 se průměrně měsíčně vyplatilo cca 25 200 doplatků na bydlení a celkové výdaje na tuto dávku za daný rok byly cca 523,5 milionů Kč, loni se průměrně měsíčně vyplácelo už cca 41 200 DnB a celkové roční výdaje se zvýšily více než třikrát - na cca 1 673,3 milionů Kč.

Podle Svazu měst a obcí ČR je nutné zabývat se sociálním bydlením jako takovým, samozřejmě v návaznosti na podporu zaměstnanosti. SMO tak velmi vítá fakt, že danou věc už MPSV řeší, a to ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), v jehož gesci je politika bydlení. Samostatný zákon o sociálním bydlení se sice nepřipravuje, díky MMR a MPSV ale už vznikl souhrn opatření, která jsou nyní v připomínkovém řízení – zabývají se jím i odborníci ze SMO. Sociálnímu bydlení se bude věnovat i druhé jednání expertní skupiny MPSV a SMO, které se uskuteční v lednu.