05.09.2019

Šestiletý mandát a většinový volební systém bez přepočtu

TISKOVÁ ZPRÁVA PRAHA, 5. září 2019 – Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl včera v Senátu zahájil sérii jednání se senátory napříč politickým spektrem. Na základě schválených priorit Svazu představuje dvě zásadní změny dotýkající se místních samospráv, a to prodloužení mandátu zastupitelů a většinový volební systém bez přepočtu.

TISKOVÁ ZPRÁVA

PRAHA, 5. září 2019 – Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl včera v Senátu zahájil sérii jednání se senátory napříč politickým spektrem. Na základě schválených priorit Svazu představuje dvě zásadní změny dotýkající se místních samospráv, a to prodloužení mandátu zastupitelů a většinový volební systém bez přepočtu.

„Už v květnu na semináři pořádaném senátorkou Annou Hubáčkovou jasně zazněl názor, že čas na změnu volebního systému právě nastal,“ říká František Lukl a pokračuje, „za 4 roky nejste dnes schopni zrealizovat schválené projekty zastupitelstva. Již několikrát bylo nejrůznějšími audity potvrzeno, že jsme nejlépe hospodařící a nejdůvěryhodnější subjekty v republice, tak není důvod každé 4 roky procházet volbami, které jsou zbytečně drahé. Dejme zvoleným zastupitelům šanci dotáhnout svou práci, své vize, své projekty až do konce. Podporujeme i nejspravedlivější volební systém, z kterého vzejde zastupitelstvo složené dle skutečné vůle voličů, podle absolutního počtu získaných hlasů.“

Jednání se senátory bude i nadále pokračovat.

 

 

 

 

 

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

Pro další informace kontaktujte:
Ing. Alexandra Kocková
Svaz měst a obcí ČR, e-mail: kockova@smocr.cz, tel.: 725607753