21.03.2014

Recept na snížení nezaměstnanosti v Ústeckém kraji? Spolupráce a pakt zaměstnanosti

Stát by měl pomoci Ústeckému kraji nejen v boji s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností. Měl by také řešit sociální bydlení, pečlivě připravit přechod sociálních služeb na kraje od roku 2015, nezatěžovat zbytečnou byrokracií a rozumně připravovat nové programovací období tak, aby systém dobře fungoval a evropské dotace pomohly tam, kde jsou skutečně třeba. To jsou některá z témat Krajského setkání v Ústeckém kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí České republiky. Zúčastnilo se ho na sto starostů a dalších představitelů samosprávy i státu.

Stát by měl pomoci Ústeckému kraji nejen v boji s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností. Měl by také řešit sociální bydlení, pečlivě připravit přechod sociálních služeb na kraje od roku 2015, nezatěžovat zbytečnou byrokracií a rozumně připravovat nové programovací období tak, aby systém dobře fungoval a evropské dotace pomohly tam, kde jsou skutečně třeba. To jsou některá z témat Krajského setkání v Ústeckém kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí České republiky. Zúčastnilo se ho na sto starostů a dalších představitelů samosprávy i státu.

"Krajská setkání, která začala toto úterý, se věnují aktuálním tématům měst a obcí“, říká místopředseda Svazu měst a obcí a primátor Chomutova Jan Mareš a dodává: „V Ústeckém kraji je velkým problémem nezaměstnanost a stále nízká vzdělanost. To vše pak také vede k vysokému čerpání sociálních dávek, narůstající potřebě sociálního bydlení a často dokonce až k sociálním vyloučením. Nezkreslený pohled místních, který se jako Svaz dozvídáme právě na Krajských setkáních, předáváme zástupcům vlády a zákonodárcům tak, aby právní předpisy chystali či upravovali na základě reálného života.“

Koncem letošního února evidoval Úřad práce ČR v České republice celkem 625 390 lidí bez práce, z toho jich v Ústeckém kraji bylo 67 977. Nejvíc pak v Mostě, kde se jednalo o 11 030 uchazečů o zaměstnání. Pomoci řešit zaměstnanost a rovněž zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje by měl také například Pakt zaměstnanosti. Loni v březnu ho sice podepsaly čtyři instituce: Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje a letos se připojil i Úřad práce ČR, ale nedílnou součástí je také spolupráce s městy a obcemi.

„Pakt zaměstnanosti má za cíl aktivně řešit nezaměstnanost díky širokému regionálnímu partnerství“, říká hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a dodává: „Spolu s úřady práce, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, samosprávou a státní správou usilujeme o koordinované a provázané řešení složité situace na pracovním trhu v našem kraji a také o to, aby vláda a příslušná ministerstva na tuto oblast uvolnila dostatek peněz. Jde o dlouhodobou koncepci, jejímž strategickým cílem je do roku 2020 zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost Ústeckého kraje na průměrnou míru těchto ukazatelů ve srovnání s ostatními kraji České republiky.“

Zatímco v celé České republice byl koncem února podíl lidí bez práce evidovaných na Úřadu práce ČR ke všemu obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let celkem 8,6 %, v Ústeckém kraji se jednalo o 11,9 %. V praxi tak šlo o nejvyšší podíl nezaměstnaných k ostatním občanům v rámci celé České republiky.    

„S vysokou nezaměstnaností úzce souvisí sociální bydlení, které ve Svazu vnímáme jako jednu z priorit současné vlády“, říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová a dodává: „Ani jednou oblastí se však nelze zabývat izolovaně, jde o spojené nádoby. Cestou, jak řešit sociální bydlení, rozhodně nejsou ubytovny, ale podpora standardního nájemního bydlení. Cestou, jak zajistit dostatek práce, pak mimo jiné je podpora investic.“ 

Právě sociální oblast - spolu se společenskou odpovědností firem a rovnými příležitostmi - je jednou ze čtyř priorit Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Mezi jeho další klíčové oblasti patří samozřejmě trh práce a zaměstnanost, vzdělávání a konkurenceschopnost a podpora průmyslového regionu.

Pokud se všechny priority Paktu budou řešit koordinovaně ve spolupráci všech hospodářských subjektů v Ústeckém kraji, přinese to rychleji prospěch široké veřejnosti. Obdobně jako by se systémem  sociálních dávek - stejně jako s jeho kontrolou, aby se snížilo zneužívání státní podpory - měla pomoci pravidelná jednání zástupců měst a obcí s úřady práce. Nedávno se na tom shodlo předsednictvo Svazu měst a obcí ČR s generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR.