02.12.2013

Představitelé významných evropských měst a regionů rokují v Praze

Svaz měst a obcí ČR a Rada evropských obcí a regionů pod záštitou primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka pořádají zasedání Politického výboru Rady evropských obcí a regionů (CEMR), kterého se účastní více než 170 primátorů, starostů a zástupců regionů z 30 evropských zemí.

Na tomto jednání, které se poprvé v historii organizace od roku 1952 koná v Praze, proběhly volby do statutárních orgánů. Jak uvádí nově zvolená prezidentka CEMR Annemarie Jorritsma, předsedkyně nizozemské asociace měst a obcí VNG, postavení samospráv v Evropské unii i v celé Evropě nabývá na větší důležitosti. Samosprávy poskytují základní služby svým občanům, jejichž kvalita má vliv na spokojený život občanů i fungování státu. Máme zkušenosti, jak negativně dokáží některé legislativní návrhy učiněné na národní i evropské úrovni ovlivnit chod obcí a jejich finanční stabilitu.

Výkonný prezident CEMR a místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák upřesňuje: „většina těchto situací pramení z nedostatečně uplatňovaného principu partnerství mezi různými úrovněmi veřejné správy. Obce i regiony stále musí tento princip připomínat a opakovaně žádat jeho dodržování“. Existence národních asociací, jako je Svaz měst a obcí ČR, a Rady evropských obcí a regionů má proto nezastupitelný význam a jejich nejdůležitějším úkolem na evropské i mezinárodní scéně je obhajování zájmů samospráv.

Během úvodních bloků jednání se uskutečnila debata významných zástupců evropských samospráv, Evropského parlamentu a dalších organizací, kteří na tomto mezinárodním fóru diskutovali o tématech týkajících se poskytování veřejných služeb na místní úrovni a situaci a trendech ve vývoji měst v posledních 20 letech.

Z diskuse ke zprávě UN-HABITAT, které se zúčastnili místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, europoslanec a bývalý primátor polského Těšína Jan Olbrycht a primátorka Drážďan Helma Orosz, vyplynulo, že města bývalého komunistického bloku se i po 20 letech vývoje v tržní demokracii potýkají s nedostatečnou infrastrukturou a kvalitou životního prostředí. Naproti tomu západoevropská města řeší palčivé problémy související např. s imigrací.