22.04.2014

Parkování. Problém, který řeší Praha a řada měst ve Středočeském kraji

Podle studie Mezinárodního institutu parkování 30 % aut, která jezdí po městě, nemůže zaparkovat. Auta jezdící dokola s řidiči, kteří toužebně, zoufale, naštvaně či rezignovaně hledají volné parkovací místo, jsou typická pro Prahu a další města nejen ve Středočeském kraji. Jak situaci vyřešit? Podle Svazu měst a obcí ČR, který dnes pořádá Krajské setkání Prahy a Středočeského kraje, by pomoci mohly evropské i národní dotace. Právě nové programovací období 2014+, ale také nový Občanský zákoník, sociální oblast, centrální registr smluv či odpadové hospodářství jsou témata, o kterých na pražském magistrátu jedná na sto starostů a dalších představitelů samosprávy a státní správy.

Podle studie Mezinárodního institutu parkování 30 % aut, která jezdí po městě, nemůže zaparkovat. Auta jezdící dokola s řidiči, kteří toužebně, zoufale, naštvaně či rezignovaně hledají volné parkovací místo, jsou typická pro Prahu a další města nejen ve Středočeském kraji. Jak situaci vyřešit? Podle Svazu měst a obcí ČR, který dnes pořádá Krajské setkání Prahy a Středočeského kraje, by pomoci mohly evropské i národní dotace. Právě nové programovací období 2014+, ale také nový Občanský zákoník, sociální oblast, centrální registr smluv či odpadové hospodářství jsou témata, o kterých na pražském magistrátu jedná na sto starostů a dalších představitelů samosprávy a státní správy.

Parkovací místa chybí v centrech měst, ale i na sídlištích. S tolika auta se v minulosti jednoduše nepočítalo. Kam s nimi v klidovém módu je tak trochu „Nerudovská otázka“. Také otázka kompromisu: vždy je totiž třeba vyvážit volnou plochu na parkování s potřebnou a zdraví jistě přínosnější zelení.

„Krajská setkání, která se letos chýlí ke konci – po Praze nás čekají už jen Plzeň a Karlovy Vary – jsou pestrou směsicí názorů a podnětů starostů i dalších představitelů nejen samosprávy, za které jsme velmi vděční. Jen tak totiž můžeme jako Svaz lépe prosazovat oprávněné požadavky měst a obcí a zamezovat nápadům tzv. od stolu, které se míjejí s realitou“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna Dan Jiránek a dodává: „Vzájemná výměna zkušeností je přínosná pro všechny, lze se z ní poučit a v budoucnosti eliminovat chyby. Například v Kladně také řešíme nedostatek parkovacích míst, vzniknou teď nová spolu s chodníky, zelení a parčíkem s náměstíčkem na sídlišti Kročehlavy. Vše za cca 8,8 milionů korun.“

Problém s parkováním je zřejmě nejviditelnější v hlavním městě. Praha se ho však rozhodla řešit jako celek a připravuje kompletně nový systém zón placeného stání. Náměstek primátora hlavního města zabývající se řešením této problematiky Jiří Nouza říká: „Nová koncepce zón placeného stání neznamená pouze extensivní rozšíření parkovacích zón na další městské části, ale zejména jejich kvalitativní posun směrem k vyšší účinnosti. Součástí této koncepce je také sjednocení systému, jehož výsledkem bude jednotná organizace dopravy v klidu v hlavním městě, větší ochrana rezidentů a komfort užívání zón pro návštěvníky.“

Podle Svazu měst a obcí by v novém programovacím období měla být možnost čerpat peníze na řešení parkování a rovněž by měl vzniknout materiál se vzory, jak zlepšit dopravní obslužnost měst a obcí. Parkovací politika přitom musí být v souladu s potřebami všech obyvatel města, turistů, činností státních úřadů a institucí a zabezpečením zásobování území. Města a obce mají mimo jiné za úkol zachovávat mobilitu. Je tak třeba brát v potaz, že podle studií tráví auta parkováním, tedy tzv. „dopravou v klidu“, 90 % své životnosti. Zatímco v roce 1980 bylo České republice registrováno celkem 1,8 milionů osobních automobilů, loni se jednalo už o 4,7 milionů vozů.

„Na dopravu u nás klademe veliký důraz“, říká hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a dodává: „Letos tak chceme ukončit čtyři desítky investičních akcí, půjde o rekonstrukci komunikací II. a III. třídy i mostů. Na projekty za téměř 2,3 miliardy korun budeme čerpat dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, ze Státního fondu dopravní infrastruktury i ze Státního fondu pro životní prostředí. Samotný kraj věnuje na kofinancování, tedy spolupodílení se na finančním zajištění těchto akcí, ze svého rozpočtu 396 milionů korun.“

Kromě dopravy se během letošních Krajských setkání často diskutuje také o odpadovém hospodářství. Zejména v souvislosti s krádežemi kovů a jejich nelegálním výkupem, které ohrožují jak bezpečnost, tak životní prostředí. „Ve Svazu dlouhodobě prosazujeme zákaz výkupu kovů od fyzických osob nepodnikajících. Každopádně by veškeré platby za vykupované odpady měly probíhat výhradně bezhotovostně", říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a předseda správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) Pavel Drahovzal a dodává: „V minulosti se pravidla pro výkup kovů sice zpřísnila, ale situaci s krádežemi obecního i soukromého majetku s obsahem kovu to nevyřešilo. Jsme rádi, že ministr životního prostředí Richard Brabec, s kterým jsme nedávno jednali, nás ubezpečil, že považuje odpadovou legislativu a strategii odpadového hospodářství za jednu ze svých priorit.“ 

Aby se krádeže kovů aspoň omezily a snížilo množství kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách, vydal letos v lednu Svaz měst a obcí ČR a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí společně se Správou železniční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspekcí komplexní „Obrazový katalog“. Kromě toho, co se krade na železnicích, publikace obsahuje také fotografie a popis kovových materiálů souvisejících s dopravou, obecním majetkem či odpady, které shromažďují obce a jsou v nich kovové komponenty.

Pro úplnost: zatímco v roce 2012 celkem 11 080 krádeží kovových materiálů znamenalo škodu za bezmála 445 milionů Kč, v roce 2013 se jednalo už o 11 786 krádeží s vyčíslenou celkovou škodou 509 milionů Kč. V této částce nejsou přestupky, tedy škoda do 5 000 Kč. V praxi to znamená, že skutečná škoda na majetku může být mnohonásobně vyšší.