04.03.2014

Nové dotační programy i nový zákon o veřejných zakázkách by měly respektovat praktické potřeby měst a obcí

Příprava programů pro čerpání peněz z Evropské unie v období 2014+ a nový zákon o veřejných zakázkách. To byla hlavní témata prvního jednání vedení Svazu měst a obcí ČR s ministryní pro místní rozvoj Věrou Jourovou. Shodly se na nutnosti užší spolupráce a pravidelném předávání informací.

Příprava programů pro čerpání peněz z Evropské unie v období 2014+ a nový zákon o veřejných zakázkách. To byla hlavní témata prvního jednání vedení Svazu měst a obcí ČR (SMO) s ministryní pro místní rozvoj Věrou Jourovou. Shodly se na nutnosti užší spolupráce a pravidelném předávání informací.

„Vláda věnuje přípravě nového programovacího období 2014-2020 zvýšenou pozornost. Budeme se snažit dosáhnout lepších výsledků za méně peněz. Také by byla dobrá, jak nedávno v Evropském parlamentu řekl prezident Miloš Zeman, odvaha realizovat projekty přesahující čtyřletý volební mandát. Efektivní čerpání evropských fondů je každopádně jednou z mých priorit,“ řekla na jednání Jourová

„Při nastavování programovacího období 2014+ je nutné myslet na potřeby široké veřejnosti, tedy z běžného života vycházející požadavky měst a obcí. A to i těch menších na venkově, které jsou dost rozdílné od potřeb a možností velkých aglomerací“, přiblížil postoj SMO jeho předseda Dan Jiránek a doplnil: „Chceme například, aby do územní dimenze šlo min. 250 mld. korun z evropských dotací, z toho do venkovského prostoru 35 miliard korun a komunikaci ohledně peněz z EU zlepšila Stálá konference územních aktérů na regionální úrovni." 

Ministryně ocenila snahu SMO pomoci s funkčním nastavením nových dotačních programů. „O rozdělení peněz se ještě bude jednat. Stálou konferenci územních aktérů na regionální úrovni, tak jak mi svaz představil, vítám. Vnímám ji jako možný konzultační orgán ministerstva, který by mohl usnadnit výměnu informací mezi státem, kraji, městy, obcemi a dalšími územními hospodářskými a sociálními subjekty. Tak, aby se na základě reálných potřeb v území včas vyhlašovaly rozumné výzvy.“

Ministryně totiž za jednu z nejpřínosnějších stránek evropské integrace považuje právě kohezní politiku, která se zaměřuje na celkový hospodářský, sociální a územní rozvoj a snižování rozdílů mezi regiony. Zároveň Jourová dodala, že vydefinování územní dimenze bude předmětem Národního dokumentu k územní dimenzi, který vygeneruje nejen aktivity, ale i indikativní finanční objem.

Jednání SMO na ministerstvu se týkalo také další z priorit nového vedení resortu, přípravy nového zákona o veřejných zakázkách. „Současná legislativa upravující veřejné soutěže je pro města a obce, zejména pak ty malé, které nemají dostatečný aparát, velmi složitá. Rádi bychom, aby se v novém právním předpisu zohlednily zkušenosti měst a obcí, celý proces se zjednodušil a zadavatelé nebyli zatěžování zbytečnou administrativou,“ popsal situaci Dan Jiránek.

Ministryně Jourová vedení svazu ujistila, že právě zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek a snížení administrativní zátěže je hlavní snahou ministerstva při transponování nových směrnic Evropské komise z poloviny února do české legislativy. Musí se tak stát do dvou let a MMR chce zpracovat zcela nový právní předpis i proto, že stejně jako města a obce považuje současný zákon o veřejných zakázkách kvůli desítkám novelizací za nepřehledný s velmi složitou strukturou.