21.01.2014

Města a obce není třeba kontrolovat víc, ale kvalitněji a efektivněji

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) tak, jak se navrhuje v legislativě, kterou dnes v prvním čtení projedná Poslanecká sněmovna PČR. Předloha počítá s tím, že by NKÚ nově kontroloval hospodaření s majetkem a také příjmy a výdaje obcí, měst a krajů i jimi zřizovaných právnických osob. Tedy příspěvkových a obchodních společností, v nichž mají územní samosprávné celky majetkovou účast. V praxi by taková změna zákonů znamenala duplicitu kontrol a zvýšení administrativní zátěže pro pracovníky měst a obcí, kteří musí při kontrolách poskytovat součinnost. (Foto: stockimages / FreeDigitalPhotos.net)

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) tak, jak se navrhuje v legislativě, kterou dnes v prvním čtení projedná Poslanecká sněmovna PČR. Předloha počítá s tím, že by NKÚ nově kontroloval hospodaření s majetkem a také příjmy a výdaje obcí, měst a krajů i jimi zřizovaných právnických osob. Tedy příspěvkových a obchodních společností, v nichž mají územní samosprávné celky majetkovou účast. V praxi by taková změna zákonů znamenala duplicitu kontrol a zvýšení administrativní zátěže pro pracovníky měst a obcí, kteří musí při kontrolách poskytovat součinnost.

Podle Svazu by NKÚ měl u měst a obcí kontrolovat pouze zákonnost využití prostředků a majetku, nikoli jejich účelnost a hospodárnost. Stejnou výjimku Svaz požaduje i u právnických osob, v nichž má územní samosprávný celek majetkovou účast. Tytoprávnické osoby totiž pomáhají naplňovat samosprávnou činnost obcí. „Jak vyplývá z Analýzy kontrolních činnosti ve veřejné správě, kterou zpracovalo ministerstvo vnitra, dnes mají různé subjekty celkem na sto různých kontrolních oprávnění. Systém tak logicky vede k duplicitám i multiplicitám kontrol,“ popisuje situaci předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „V současné době města a obce kontrolují například finanční či krajské úřady. Kromě toho mají územní samosprávné celky vlastní finanční a kontrolní výbor.“  

Kontrolovat, jak města a obce nakládají s veřejnými penězi, může samozřejmě také veřejnost, umožňuje jí to právní řád. Samotný kontrolní systém tedy upravuje celá řada právních předpisů, které se často překrývají. Proto Svaz měst a obcí ČR požaduje, aby došlo ke zjednodušení této legislativy a místo množství kontrol se zvýšila jejich kvalita a efektivita.

„Různé kontrolní orgány mají často na stejnou věc jiný názor a docházejí k rozdílným kontrolním závěrům, což se městům a obcím zákonitě nelíbí“, říká Josef Bezdíček, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a doplňuje: „Navíc kontroloři ke své práci přistupují s různou mírou profesionality a jejich mnohdy nesprávné závěry musí napravovat soud. Ve výsledku tak pouze přibývá práce na všech stranách, místo toho, aby kontrol bylo méně, ale takových, které pomohou případný problém napravit či ještě lépe mu úplně předejít.“  

Svaz se rozhodně nebrání kontrole veřejných prostředků. Požaduje však novelu zákonů upravujících kontrolu měst a obcí, která by měla odstranit duplicitu, resp. multiplicitu, kontrol a vytvořit určitý systém. Rovněž by měla provázat kontrolní postupy a celý proces kontrol sjednotit.