07.01.2014

Máte problém s parkováním ve městě? Mohlo by se to změnit - díky Svazu měst a obcí ČR a zamýšleným dotacím

Děláte už desáté „kolečko“ a stále nemůžete zaparkovat? Váš vůz tak patří mezi 30 % všech aut, která jezdí po městech. Vyplývá to ze studie Mezinárodního institutu parkování (IPI), podle níž za složitou dopravní situaci ve městech často může právě nedořešené parkování. Změnit by to mohly evropské i národní dotace. Usilovat o jejich zavedení, stejně jako o zpracování materiálu se vzory, jak zlepšit dopravní obslužnost, chce Svaz měst a obcí České republiky (SMO). Zaznělo to na 11. Českém dopravním fóru, kterému SMO poskytlo záštitu. (Foto: artur84 / FreeDigitalPhotos.net)

    

Děláte už desáté „kolečko“ a stále nemůžete zaparkovat? Váš vůz tak patří mezi 30 % všech aut, která jezdí po městech. Vyplývá to ze studie Mezinárodního institutu parkování (IPI), podle níž za složitou dopravní situaci ve městech často může právě nedořešené parkování. Změnit by to mohly evropské i národní dotace. Usilovat o jejich zavedení, stejně jako o zpracování materiálu se vzory, jak zlepšit dopravní obslužnost, chce Svaz měst a obcí České republiky (SMO). Zaznělo to na 11. Českém dopravním fóru, kterému SMO poskytlo záštitu.     

Úlohou obcí je mimo jiné zachovávat mobilitu, hraje totiž zásadní roli v jejich fungování a obslužnosti. Tzv. „doprava v klidu“, tedy parkování, kterým podle studií tráví auta 90 % své životnosti, se často řeší jen v centru měst a drobné přestupky, především nedodržování průjezdnosti pozemní komunikace pro hasičská auta, odvoz odpadu apod., se přehlížejí.  

Výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová k tomu říká: „Parkovací politika musí být v souladu s potřebami všech obyvatel města, turistů, činnosti státních úřadů a institucí a zabezpečení zásobování území. Aby se situace zlepšila, je nutné vypracovat materiál, který bude určovat cíle a obsahovat možná vzorová řešení, jak zabezpečit dopravní obslužnost měst. Významně pomoci s parkováním by také mohly národní i evropské dotace, o jejichž zavedení chceme usilovat.“

Podle Svazu měst a obcí ČR má doprava ve městě plnit obslužnou funkci, nikoliv tranzitní. Řešením přitom není populistická parkovací politika - například modré zóny v některých městských částech sice vyhovují rezidentům, problémy s parkováním ale pouze přesouvají o pár set metrů dál. Na parkování je třeba dívat se systémově z pohledu celého města, rozlišovat přitom jeho polyfunkční (centrum) a monofunkční (obytné) části a podle toho citlivě využívat vhodné regulační nástroje. Tzv. „dopravu v klidu“ je nutné řešit také s ohledem na charakter města, roli přitom hraje jeho ekonomická situace včetně množství aut, demografické složení (poměr školáků / pracujících / důchodců) a úroveň městské hromadné dopravy.

Význam dopravy včetně parkování roste s množstvím aut. Zatímco v roce 1980 bylo České republice registrováno celkem 1,8 milionů osobních automobilů, loni se jednalo už o 4,7 milionů vozů. Svaz měst a obcí ČR přitom zastupuje 2 501 obcí, ve kterých žije přibližně 8 milionů obyvatel, a každá z nich má problémy s parkováním.