26.05.2014

Loni se vytřídilo téměř 600 tisíc tun odpadu, nejvíc v Pardubickém kraji

Každý občan České republiky v roce 2013 vytřídil v průměru 57,2 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Nejvíc se v rámci sběrných systémů obcí třídí v Pardubickém kraji a Praze. (Foto: kongsky / FreeDigitalPhotos.net)

Každý občan České republiky v roce 2013 vytřídil v průměru 57,2 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Nejvíc se v rámci sběrných systémů obcí třídí v Pardubickém kraji a Praze. Ve sběrných systémech se tak loni nashromáždilo téměř 190 tisíc tun papíru, 106 tisíc tun plastů, 116 tisíc tun skla a 3,5 tisíc tun nápojových kartonů. Vyplývá to z dat, která Svazu měst a obcí České republiky poskytla společnost EKO-KOM. V roce 2013 tak lidé k recyklaci celkem předali více než 599 tisíc tun komunálního odpadu.

Do roku 2020 by Česká republika měla recyklovat z 50 % papír, plast, sklo a kovy, které se vyskytují v komunálním odpadu. Dá se očekávat, že tento závazek bude součástí nového Plánu odpadového hospodářství ČR. Už jen proto, že současná rámcová směrnice o odpadech počítá se zavedením nových cílů pro třídění a recyklaci. Oba dokumenty budou samozřejmě závazné i pro města a obce.

Nejvíc třídí v Pardubickém kraji

Sběr recyklovatelných komunálních odpadů (většinou s výjimkou kovů) zajišťují v rámci sběrných systémů města a obce. V těchto systémech vytřídil běžný občan loni průměrně 39,7 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Pokud bychom porovnali třídění odpadů v obcích (tedy bez kovů) podle krajů, pak nejúspěšnější byly obce v Pardubickém kraji (44,3 kg/obyvatel), dále v  Praze (42,6 kg/obyvatel/rok) a Středočeském kraji (41,9 kg/obyvatel). Nejlepší třídiči papíru v rámci celé ČR žijí v Libereckém kraji (22,7 kg/obyvatel). Plasty třídí nejlépe Středočeši (13,5 kg/obyvatel). V Praze umí nejlépe třídit sklo (13,0 kg/obyvatel).

Vedou plasty a sklo

Nejsbíranější komoditou je plast, sbírají ho ve všech městech a obcích. Obdobně je na tom skleněný odpad, přičemž ve více než polovině obcí celé ČR se sbírá vedle barevného skla také sklo čiré. Asi    8 % obcí ČR nenabízí svým občanům sběr papíru. Jedná se o velmi malé obce.

Třídíme do barevných kontejnerů

Nejrozšířenějším způsobem sběru je donáškový do sběrných nádob. Na konci roku 2013 bylo na území českých a moravských obcí umístěno téměř 242 tisíc barevných kontejnerů. Jedno standardní sběrné místo se třemi základními kontejnery na papír, plast a sklo umožňuje třídit odpady v průměru asi 148 obyvatelům.

Krade se i papír

Sběr některých komodit stejně jako v loňském roce ovlivnily ceny na trhu s druhotnými surovinami. Týká se to hlavně kovových odpadů, jejichž sběr zajišťují především soukromé výkupny. Obce tento sběr až na výjimky neorganizují.

Stále více se přitom do výkupen odnáší také papír. Někteří lidé ho však kradou přímo z modrých sběrných kontejnerů. Vedle nelegálního výkupu kovů se bohužel zřejmě objevuje nový fenomén – krádeže papíru. Obojí tak samozřejmě obcím, které zajišťují veřejnou sběrnou síť, způsobuje škody. Rostou jim náklady spojené s provozem tříděného sběru odpadů, a tím také celkové náklady na odpadové hospodářství.