18.03.2019

Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR v Libereckém kraji

Starosta Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi a místopředseda Svazu měst a obcí ČR Vlastimil Picek dnes v Liberci uvedl, že Svaz bude tuto středu jednat se členy vlády, a to zejména o negativně vnímaném rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu směrem ke kontrolám obcí a měst a samozřejmě o rekodifikaci stavebního práva.

Liberec 18. 3. 2019

Starosta Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi a místopředseda Svazu měst a obcí ČR Vlastimil Picek dnes v Liberci uvedl, že Svaz bude tuto středu jednat se členy vlády, a to zejména o negativně vnímaném rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu směrem ke kontrolám obcí a měst a samozřejmě o rekodifikaci stavebního práva. Senátor Canov s radostí oznámil přítomným úspěch i jeho návrhu osvobození měst a obcí od placení pokut v oblasti GDPR. Senátní návrh minulý týden schválila i Poslanecká sněmovna ČR. Krajského setkání se zúčastnil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta nebo poslanec Tomáš Martínek či Jiří Bláha. Výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková nakonec poděkovala všem hostům, kteří přijali pozvání na Krajské setkání v Liberci: „Jsme rádi, že se senátoři i poslanci zúčastní našich setkání se starosty měst a obcí. Poslechnou si naše starosti i radosti a mají možnost vidět dopady svých legislativních rozhodnutí na samosprávy v praxi.“

Krajské setkání Svazu měst a obcí České republiky v Libereckém kraji rovněž vyzvalo odpovědné orgány státu k přípravě a vytvoření páteřní sítě vysokorychlostního internetu ve vlastnictví a pod kontrolou státu. Takto vytvořenou síť považují účastníci za strategickou pro rozvoj a bezpečnost obcí, měst i jejich obyvatel a pro zvýšení kvality veřejné správy.

Generálními partnery Krajských setkání jsou společnosti Česká spořitelna a ČEZ. Hlavními partnery jsou EKO-KOM a T-Mobile Czech Republic, partnery společnosti Artechnic-Schréder a EP Industries. Mediálními partnery jsou deníky Lidové noviny a MF DNES a časopis Svazu Informační servis (InS).

 

Pro další informace kontaktujte:

Svaz měst a obcí ČR, e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711

 

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.