21.06.2019

Krajská setkání chceme přizpůsobit potřebám našich starostů

První zasedání nově zvoleného Předsednictva Svazu měst a obcí ČR se neslo v duchu zhodnocení činnosti Svazu, členové se zejména soustředili na letošní Krajská setkání a možnosti změny jejich programu, který by měl více cílit na praktické a konkrétní dopady a příklady vládních legislativních opatření, s kterými se představitelé místních samospráv stále potýkají.

Předsednictvo projednalo i informaci o budoucí podpoře přeshraniční spolupráce v programovém období 2021 – 2027 a rozhodně nesouhlasí s podmínkou, která říká, že žadatelé dotací na přeshraniční spolupráci musí vytvořit mezinárodní právní subjekt, který bude dotace čerpat. Pro žadatele je to velká administrativní zátěž, která zdrží podání žádostí.

Předsednictvo se kriticky staví i k návrhu zákona o právu na digitální služby.

„Opět stejná písnička, další povinnost obcím a orgánům veřejné správy bez doplnění odpovídajících finančních prostředků. Občan by měl mít nárok získat veškeré potřebné informace v elektronické podobě z daného úřadu, který by ale k tomu potřeboval nové IT vybavení, proškolení zaměstnanců apod, a to něco bude stát“, říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Výbornou vizitkou jsou pro Svaz nově přijatí členové. “V poslední době přistoupilo 5 obcí, a to zejména těch menších, což je pro Svaz výborná vizitka, že i malé obce cítí ve Svazu velkou oporu a perfektní servis. Ale neznamená to, že usínáme na vavřínech.  Naopak, podpora znamená hledání dalších aktivit ve prospěch našich obcí, “ končí František Lukl.

 

 

 

 

Další informace: Alexandra Kocková, Svaz měst a obcí ČR, mediální zastoupení, mobil: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cz

 

O Svazu měst a obcí České republiky:
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.