02.04.2014

Jihu Čech chybí důstojné dopravní napojení

Podle ankety „Kraj mého srdce 2013“ jsou jižní Čechy nejlepším místem v České republice pro letní dovolenou a pěší turistiku. Místním to sice lichotí, ale na rekreaci není mnoho času, protože stále mají co na práci. Učí se například pracovat s novým Občanským zákoníkem, snaží se připravovat kvalitní projekty a získávat na ně evropské dotace, mnoho let prostřednictvím nejen veřejné správy řeší D3, letiště, železniční koridor a další dopravu. Právě o těchto i jiných tématech se debatuje na Krajském setkání v Jihočeském kraji. Pro starosty a další představitele samosprávy ho v Českých Budějovicích pořádá Svaz měst a obcí ČR.

Podle ankety „Kraj mého srdce 2013“ jsou jižní Čechy nejlepším místem v České republice pro letní dovolenou a pěší turistiku. Místním to sice lichotí, ale na rekreaci není mnoho času, protože stále mají co na práci. Učí se například pracovat s novým Občanským zákoníkem, snaží se připravovat kvalitní projekty a získávat na ně evropské dotace, mnoho let prostřednictvím nejen veřejné správy řeší D3, letiště, železniční koridor a další dopravu. Právě o těchto i jiných tématech se debatuje na Krajském setkání v Jihočeském kraji. Pro starosty a další představitele samosprávy ho v Českých Budějovicích pořádá Svaz měst a obcí ČR.

„V Jihočeském kraji se koná šesté krajské setkání. Věříme, že i tady dojde k efektivnímu přenosu informací a výměně zkušeností tak, abychom společně mohli co nejlépe hájit a prosazovat zájmy měst a obcí. Čím jednotněji budeme jako samospráva postupovat, tím je větší šance na rozumné fungování země a smysluplné zákony, které občany chrání a nezatěžují je zbytečnou administrativou,“ říká člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosta Strakonic Pavel Vondrys.

Svaz mimo jiné v současné době poukazuje na nutnost zastavit nerozumnou centralizaci samosprávy, která sníží dostupnost veřejných služeb. Podle ministerstva vnitra by – v rámci III. fáze reformy veřejné správy navržené už za minulých vlád - výkon státní správy měly zajišťovat pouze obce III. stupně s rozšířenou působnosti, tzv. ORP. Pro mnoho lidí by to však v praxi znamenalo, že by kvůli vyřízení i jednoduchých úředních záležitostí museli jezdit desítky kilometrů daleko. Zpomalila by se i akceschopnost řešení složitých životních situací v případě, že by veřejnou službu tak, jak plánuje ministerstvo spravedlnosti, zajišťovaly jen ORP. Obcím v Jihočeském kraji, kterému chybí důstojné dopravní napojení, by to přineslo řadu problémů a pro tamní obyvatele včetně samosprávy by to znamenalo náklady na dopravu navíc. A to i přes to, že mnoho veřejných služeb samozřejmě zajišťuje přirozené centrum kraje České Budějovice.   

„Nyní žije v Českých Budějovicích celkem 91 560 obyvatel, což představuje zhruba 50 % obyvatel okresu a 15 % obyvatel celého Jihočeského kraje,“ říká primátor Českých Budějovice Juraj Thoma s tím, že počtem obyvatel jsou České Budějovice 8. největším městem České republiky - po Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Liberci, Olomouci a Ústí nad Labem. „Máme hodně co nabídnout. Rodinám, kamarádům, přátelům, podnikatelům a všem ostatním. Všechny věkové kategorie můžeme úspěšně nalákat na množství  kulturních památek i krásnou a rozmanitou přírodu. Nesmíme ale zapomínat ani na potřeby venkova,“ dodává primátor.

V dříve zmiňované anketě „Kraj mého srdce 2013“ získaly jižní Čechy kromě dvou prvních míst v souvislosti s letní dovolenou a pěší turistikou ještě tři druhá místa v kategorii folklor a tance, cykloturistika a památky a historická místa. A navíc dvě pátá místa v kategoriích adrenalin a zimní dovolená. Vyhrály i prestižní ocenění TTG Travel Awards a staly se tak neoblíbenějším regionem České republiky za rok 2013. Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola k tomu říká: „Výsledky mě velice těší. Vždyť jsme v konkurenci 12 krajů a Prahy neskončili hůře než pátí a z toho jsme byli dvakrát první a třikrát druzí. Což jenom podtrhuje fakt, že jižní Čechy jsou tím nejlepším místem pro letní dovolenou i trávení chvil volna. A to pro jednotlivce, rodiny s dětmi i seniory. Pomyslnou třešničkou na dortu je pak zisk ocenění za nejoblíbenější region.“

Rozvoji regionu významně pomáhají i evropské dotace, nyní se dočerpávají evropské peníze z programovacího období 2007-2013. A například v Regionálním operačním programu (ROP) stále čekají na vyčerpání stovky milionů korun. Podle představitelů Jihočeského kraje je jednou z možností nasměrovat tyto peníze do dopravní infrastruktury. Aby se to podařilo, jsou nutné smysluplné projekty. A pro další připravované programovací období 2014+ je třeba se poučit z chyb, neopakovat je a mít k dispozici dostatek kvalitních a skutečně prospěšných projektů. Problémem totiž není nedostatek peněz, ale značné rezervy v přípravě. V Jihočeském kraji se to mimo jiné ukazuje na faktu, že stále chybí důstojné napojení na Prahu či Rakousko nebo mnohem méně medializované a diskutované přitom velmi důležité obchvaty řady měst a obcí v Jihočeském kraji, například obchvat Lišova či Severní spojka v Českých Budějovicích.