21.03.2019

Jednání Svazu měst a obcí ČR s představiteli vlády - SMO jako strategický vládní partner

Rekodifikace stavebního zákona, otázka kontroly (vyjasnění pozice NKÚ) a problematika financování. To jsou některá ze zásadních témat, kterým se věnovali členové Předsednictva Svazu měst a obcí ČR na jednání s premiérem Andrejem Babišem a členy jeho vlády. Setkání se uskutečnilo ve středu 20. března na půdě Úřadu vlády ve Strakově akademii. Opětovně byla potvrzena pozice Svazu jako významného vládního partnera při řešení zásadních společenských a legislativních otázek.

Rekodifikace stavebního zákona, otázka kontroly (vyjasnění pozice NKÚ) a problematika financování. To jsou některá ze zásadních témat, kterým se věnovali členové Předsednictva Svazu měst a obcí ČR na jednání s premiérem Andrejem Babišem a členy jeho vlády. Setkání se uskutečnilo ve středu 20. března na půdě Úřadu vlády ve Strakově akademii. Opětovně byla potvrzena pozice Svazu jako významného vládního partnera při řešení zásadních společenských a legislativních otázek.

Předseda Svazu a starosta města Kyjov František Lukl se hned na úvod jednání s premiérem Andrejem Babišem shodli na nutnosti rekodifikace stavebního zákona z dílny Ministerstva pro místní rozvoj tak, aby došlo ke zjednodušení a zrychlení povolování staveb. „Před stavebníkem je několik desítek úřadů a subjektů, které stavbu posuzují. Slučme je dohromady, stavební úřad by rozhodoval na základě jednoho dokumentu,“ shrnul podstatu problému na tiskové konferenci na závěr společného setkání František Lukl a doplnil: „Řešením je i cesta digitalizace - ať obíhá formulář, ne lidé.“

Při přípravě rekodifikace stavebního zákona však Svaz vyjádřil zásadní nesouhlas s tím, aby úředníci stavebních úřadů přešli pod navrhovaný Nejvyšší stavební úřad. „Nejsme zcela přesvědčeni, že by tato změna prospěla zrychlení stavebního řízení, kromě toho všichni úředníci nebudou chtít přejít z měst a obcí pod státní službu,“ vysvětluje předseda František Lukl. Toto řešení navíc nemá jednoznačnou podporu ani napříč vládou. Zástupci Svazu však ocenili, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová toto téma otevřeně diskutuje, např. formou kulatých stolů se samosprávou.

Z oblasti financování obcí a možných úvah nad případnou změnou rozpočtového určení daní (RUD) se v kontextu budoucího demografického vývoje, kdy narůstá podíl seniorské populace, rozvinula diskuse, jak zajistit důstojné podmínky pro život seniorů v obcích, ať již díky péči v obecních pobytových zařízeních nebo s pomocí terénních sociálních pracovníků.

Účastníci vládního jednání věnovali pozornost též otázce dotační politiky. „Preferujeme jednotná pravidla a zacílení dotací. Ovšem setkáváme se s velkým množstvím jejich poskytovatelů, uvítáme tedy jednotné místo jejich nabídky – touto platformou pro nás je ministerstvo pro místní rozvoj,“ uvedl Karel Rejchrt, člen Předsednictva Svazu a starosta obce Božanov.

Na téma dotací a financování úzce navázalo téma kontroly a diskuse ohledně pozice a kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. K otázce kontrolního mechanismu obcí došlo ke shodě, že kontroly jsou třeba, ale nesmí dojít ke zbytečným opakovaným kontrolám, proto se zdá navržené rozšíření kompetencí NKÚ na hospodaření měst a obcí nadbytečné, jelikož i podle analýzy ministerstva financí z roku 2017 jsou obce nejkontrolovanější subjekty veřejné správy. „Kontrolám se nebráníme, jsme sami sobě nejpřísnějšími kontrolory. Ale nechme obce dýchat,“ uvedl František Lukl a připomněl skutečnost, že obce jsou nejlépe hospodařícími subjekty v rámci veřejné správy, jelikož hospodaří již několik let po sobě s přebytkem, i proto starostové mají nejvyšší míru důvěry obyvatelstva, přes 60 %.

Na problematiku vylidňování obcí upozornil člen Předsednictva Svazu a starosta obce Úsilné Pavel Kašpárek. Kromě složitých možností výstavby a horší infrastruktury či omezené nabídky služeb a dopravní dostupnosti je v obcích problematická dostupnost školních či lékařských zařízení. Situaci snad pomohou zlepšit aktuální dotační programy a tituly, které představitelé ministerstev školství a zdravotnictví zástupcům Svazu představili.

K vyšší kvalitě života v obcích může přispět i meziobecní spolupráce, sdílení kapacity úředníků a jejich služeb. Téměř samozřejmostí je posílení sítě vysokorychlostního internetu na podporu práce z domova drobných podnikatelů či lidí na rodičovské dovolené. „Jednoznačným cílem meziobecní spolupráce je profesionální a efektivní veřejná správa pro občana, kdy nemusí každá obec mít svého odborníka, ale sdílí jej s jinými obcemi, čímž se rozkládají náklady a ušetří se tak i prostředky na potřebné investice. Stát by toto měl podpořit legislativně a finančně, obdobně jako je tomu např. ve Francii,“ uvedl Pavel Drahovzal, člen Předsednictva Komory obcí a starosta obce Velký Osek.

Palčivým problémem pro obce je samozřejmě téma zemědělství a lesního hospodářství. Stávající problémy sucha i kůrovcové kalamity řešili zástupci Svazu s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Pan ministr rovněž zmínil vyčlenění až 2 miliard Kč na pozemkové úpravy za účelem protierozních opatření a na zadržení vody v krajině, rovněž vyčlenil kolem 1 miliardy ve prospěch včasného zalesňování.

Setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR s premiérem Andrejem Babišem a členy jeho vlády bylo pro obě strany přínosné a bude se od něho odvíjet řada navazujících jednání na ministerské úrovni. „I když se v něčem neshodneme, nacházíme v mnohém průsečíky a společnou řeč. Vítáme diskusi se Svazem měst a obcí a těšíme se na další spolupráci,“ uzavřel jednání premiér Andrej Babiš.

 

Pro další informace kontaktujte:

Svaz měst a obcí ČR, e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711

 

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.