13.09.2019

František Lukl: Podpisem dnešního Memoranda jsme zasadili první strom

V pátek, 13. září 2019 podepsal za Svaz měst a obcí ČR jeho předseda František Lukl společně s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ředitelem Nadace partnerství Miroslavem Kundratou Memorandum o spolupráci a partnerství v iniciativě Sázíme budoucnost – 10 milionů stromů pro českou krajinu a města.

Odstartovali jsme celonárodní projekt Sázíme budoucnost, říká František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova a pokračuje, chceme vysázet do pěti let 10 milionů stromů, za každého občana České republiky jeden. Obce i města jsou si vědomy významu stromů jak v centrech obcí, tak i v okolní krajině. A i když obnově alejí v ulicích mnohdy brání ochranná pásma podzemních sítí a v krajině zase narážíme na intenzivní zemědělství a dotační pravidla zaměřená na produkci, hledáme vhodné plochy, abychom mohli sázet a vrátit do krajiny život. Je to naše povinnost vůči příštím generacím, vůči našim dětem, vůči naší zemi.

V pátek, 13. září 2019 podepsal za Svaz měst a obcí ČR jeho předseda František Lukl společně s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ředitelem Nadace partnerství Miroslavem Kundratou Memorandum o spolupráci a partnerství v iniciativě Sázíme budoucnost – 10 milionů stromů pro českou krajinu a města.

Vše o smysluplné výsadbě, registraci vysazených stromů či péči o ně se můžete od této chvíle dozvědět na novém portálu: www.sazimebudoucnost.cz

 

Pro další informace kontaktujte:

Ing. Alexandra Kocková, Svaz měst a obcí ČR, e-mail: kockova@smocr.cz, tel.: 725 607 753

 

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku