07.03.2019

Další Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR proběhlo v Praze

Pražské Krajské setkání Svazu ve čtvrtek 7. března se neslo převážně opět v duchu připomínek středočeských a pražských starostů k novele stavebního zákona. Neoprávněné užívání pozemku, plánovací smlouvy, délka povolovacího stavebního řízení – tyto a další zkušenosti se stavebním zákonem si předávali zastupitelé na půdě Magistrátu hlavního města Prahy.

Praha, 7. března 2019 - Pražské Krajské setkání Svazu ve čtvrtek 7. března se neslo převážně opět v duchu připomínek středočeských a pražských starostů k novele stavebního zákona. Neoprávněné užívání pozemku, plánovací smlouvy, délka povolovacího stavebního řízení – tyto a další zkušenosti se stavebním zákonem si předávali zastupitelé na půdě Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Účastníky setkání přivítala výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková, primátor hlavního města a čestný předseda Svazu Zdeněk Hřib nebo Robert Bezděk, radní Středočeského kraje pro bezpečnost a dopravu. Mezi hosty byli zástupci obou komor parlamentu, senátor Jiří Dienstbier a poslanec Petr Nacher.

Nebojme se diskutovat a pojmenovat věci pravým jménem, jen tak můžeme řešit problémy našich obcí,“ říká členka Předsednictva Svazu a starostka Smečna Pavla Štrobachová a pokračuje: „Velmi mě tíží systém stavebních úřadů, například u nás nemají občané dobrou zkušenost s jednáním se stavebním úřadem. Žadatelé o drobnou stavbu či o bytový dům vyřizují stejné dokumenty, musí splnit stejné podmínky, neexistuje v zákoně kategorizace staveb.

Podle prvorepublikového stavebního zákona bylo schváleno a následně postaveno mnoho staveb, které dodnes krášlí řadu našich měst a obcí. Přitom stavební řízení trvalo 3 měsíce a stavba stála během několika dalších. Veřejně prospěšné stavby jsou napadány bagatelními připomínkami, jen aby ztrpčily život samosprávám.

Stavební zákon by měl být jednoduchý, v rychlosti povolování jsme na 87. místě, jsou před námi i africké rozvojové země. Dochází i k šikaně stavebníků od úředníků.

Obracím se tedy na Svaz, aby hájil potřeby obyčejných lidí, našich členů, aby neztratili víru v náš systém,“ zakončila své vystoupení Pavla Štrobachová.

 

Právě dnes se sešli zástupci Svazu, jeho předseda František Lukl a výkonná ředitelka Radka Vladyková, u kulatého stolu na Úřadu vlády ČR s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou na téma novely stavebního zákona. „Jsme rádi, že máme tak silnou podporu našich starostů,“ říká Radka Vladyková.

 

Povinnosti starostů se odráží ve zhruba dvou stovkách zákonů. Snažíme se obecním zastupitelům orientaci v této složité problematice usnadnit. Vydali jsme velmi žádanou a úspěšnou příručku pro zastupitele a na Krajských setkáních se starosty diskutujeme o všech problémech, které je tíží a s kterými jim můžeme a chceme pomoci,“ připomněla Radka Vladyková.

 

Generálními partnery Krajských setkání jsou společnosti Česká spořitelna a ČEZ. Hlavními partnery jsou EKO-KOM a T-Mobile Czech Republic, partnery společnosti Artechnic-Schréder a EP Industries. Mediálními partnery jsou deníky Lidové noviny a MF DNES a časopis Svazu Informační servis (InS).

 

Pro další informace kontaktujte:

Svaz měst a obcí ČR, e-mail: smocr@smocr.cz, tel.: 234 709 711

 

O Svazu měst a obcí České republiky:

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.