03.03.2014

Česká pošta musí být dostupná pro všechny občany

Stát by měl přesně definovat roli České pošty. Shodli se na tom členové předsednictva Svazu měst a obcí ČR Josef Bezdíček, Antonín Lízner a Pavel Drahovzal a s generálním ředitelem České pošty Petrem Zatloukalem. Na nedávném jednání ocenili fakt, že by se síť poštovních poboček s novou vládou neměla zmenšovat a zdůraznili, že by se stát měl k České poště chovat skutečně jako ke státnímu podniku. Tedy k organizaci, která poskytuje služby široké veřejnosti. Musí jít o servis dostupný i v menších obcích, který umožňuje nejen odesílání či doručování zásilek.  

Stát by měl přesně definovat roli České pošty. Shodli se na tom členové předsednictva Svazu měst a obcí ČR Josef Bezdíček, Antonín Lízner a Pavel Drahovzal a s generálním ředitelem České pošty Petrem Zatloukalem. Na nedávném jednání ocenili fakt, že by se síť poštovních poboček s novou vládou neměla zmenšovat a zdůraznili, že by se stát měl k České poště chovat skutečně jako ke státnímu podniku. Tedy k organizaci, která poskytuje služby široké veřejnosti. Musí jít o servis dostupný i v menších obcích, který umožňuje nejen odesílání či doručování zásilek.  

 „Česká pošta není pouze držitelem poštovní licence, ale také přirozeným místem, které dnes nejen v malých obcích nabízí i další služby“, říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR Josef Bezdíček a dodává: „Stát by se měl zasadit o to, aby ji tak lidé vnímali. Vytvořit poště a jejím klientům takové podmínky, aby se jednalo o snadno dostupný servis v území, který lidé potřebují a který rychle a kvalitně vychází vstříc jejich požadavkům.“

 „Ministr vnitra Milan Chovanec mě na jednání pověřil připravením koncepce podoby pobočkové sítě v ČR. Tu nejdříve projednáme se zakladatelem, a po té se všemi zainteresovanými stranami. Je nutné se zaměřit na to, jak  udržet dostupnost poštovních služeb v malých obcích,“ uvedl generální ředitel České pošty Petr Zatloukal.

 Vedení České pošty proto v brzké době plánuje jednání s náměstkem ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Janem Sixtou, který má poštovní služby nově na starosti. O výsledcích a dalším postupu chce pošta informovat Svaz měst a obcí ČR.

Kritéria dostupnosti poboček České pošty definuje § 14 vyhlášky ČTÚ č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování.