31.01.2013

Příručka pro člena zastupitelstva obce - aktualizace 3. vydání

Aktualizované vydání praktického průvodce z roku 2010, jehož obsahem jsou témata týkající se legislativy, jednotlivých oblastí komunální politiky a konkrétní příklady z praxe.

Aktualizované vydání praktického průvodce, jehož obsahem jsou témata týkající se legislativy, jednotlivých oblastí komunální politiky a konkrétní příklady z praxe. 

Nemusíte se obávat, že by vás čekal neprostupný prales výkladu předpisů a zákonů. Jasná struktura příručky zůstala zachována, stejně tak jako její propracovanost a čtivé zpracování. Kromě toho příručka přináší užitečné rady a zkušenosti, které mohou využít jak zkušení zastupitelé, tak úplní nováčci. Hlavní změny v upraveném znění spočívají v aktualizaci textu dle platného znění příslušných zákonů a předpisů.

Po pečlivé analýze textu příručky byly ve větší či menší míře provedeny úpravy v  kapitolách věnovaných základním principům fungování obce a jejích orgánů (kap. 1), financím a rozpočtu (kap. 2), rozvoji obce (kap. 4), veřejnému pořádku a bezpečnosti (kap. 6.), sociální politice obce (kap. 7), školství (kap. 9), životnímu prostředí (kap. 11), efektivní organizaci a administrativě obce (kap. 13) a vztahu obce a Evropské unie (kap. 16).

Další novinkou Příručky pro člena zastupitelstva obce po komunálních volbách v roce 2010 v aktualizovaném znění k roku 2012 je její lepší uživatelské zpracování. Využili jsme přednosti elektronické verze a připravili jsme propojení na elektronické zdroje informací. Snadněji se tak dostanete k užitečným odkazům nebo poznámkám, které nabízejí také rozšíření pohledu na představenou problematiku. Nezapomínejte, že plné znění citovaných zákonů je k dispozici jak na webových stránkách Svazu v rubrice Aktuální legislativa, tak také na stránkách Vzdělaného zastupitele v sekci E-learningový kurz.

Neváhejte a otevřete si příručku na webových stránkách. Oceníme vaše ohlasy a také podněty a náměty k případným úpravám. Zcela nové vydání pak pro vás chystáme po komunálních volbách v roce 2014.