13.12.2010

Chytřejší města jako evropské téma

Jaké je "chytré" město? Hrají svou roli jen komunikační a informační technologie, nebo se jedná o koncept širší, obsahující celou škálu přístupů, mentálních a fyzických vlastností sídel, která z toho kterého města činí právě ono "chytřejší" město?

Na tyto otázky se snaží odpovědět tato publikace Svazu.

Dnes se přívlastek "chytrý" používá pro kdeco. Jaké tedy je "chytré" město? Hrají svou roli jen komunikační a informační technologie, nebo se jedná o koncept širší, obsahující celou škálu přístupů, mentálních a fyzických vlastností sídel, která z toho kterého města činí právě ono "chytřejší" město?

Na tyto otázky se snaží odpovědět publikace Chytřejší města jako evropské téma, kterou vydal v roce 2010 Svaz měst a obcí ČR.