Fotogalerie24.03.2015

Krajské setkání ve Zlínském kraji - 24. 3. 2015

Práce na jednotném povolovacím řízení je třeba zrychlit. I to zaznělo na Krajském setkání ve Zlínském kraji. Svaz měst a obcí ČR, který tradiční akce v regionech pořádá, proto jedná s příslušnými ministerstvy a zákonodárci tak, aby mimo jiné podpořil naplňování průmyslových zón velmi zásadních pro lákání investorů do České republiky.

23.03.2015

Krajské setkání v Olomouckém kraji - 23. 3. 2015

Nedostatek peněz způsobený nižším výběrem daní, které chybí například na školství, dopravu, veřejné opatrovnictví či sociální služby. O tom dnes mimo jiné debatovali starostové na Krajském setkání v Olomouckém kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Jen v Olomouckém kraji se jedná o výpadek 120 milionů korun ve srovnání s rokem 2014 a 106 milionů korun oproti příjmům plánovaným v letošním roce. V budoucnu to může způsobit vážné problémy.

23.03.2015

Krajské setkání v Karlovarském kraji - 19. 3. 2015

V deseti fondech Středočeského kraje, které mohou využít i samosprávy, je pro letošní rok 367 milionů korun. Z toho nejvíc peněz – 200 milionů korun – je určeno na rozvoj měst a obcí, jde o stoprocentní navýšení dostupných finančních prostředků ve srovnání s rokem 2014. Na Krajském setkání v Praze a Středočeském kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí, se starostové mimo jiné dozvěděli, že prioritou Středočeského kraje v letošním roce je doprava. Debatovalo se i o veřejném opatrovnictví a sociálním bydlení, současné znění koncepce, která ho řeší, není pro města a obce akceptovatelné.  

19.03.2015

Krajské setkání v Praze a ve Středočeském kraji - 17. 3. 2015

V deseti fondech Středočeského kraje, které mohou využít i samosprávy, je pro letošní rok 367 milionů korun. Z toho nejvíc peněz – 200 milionů korun – je určeno na rozvoj měst a obcí, jde o stoprocentní navýšení dostupných finančních prostředků ve srovnání s rokem 2014. Na Krajském setkání v Praze a Středočeském kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí, se starostové mimo jiné dozvěděli, že prioritou Středočeského kraje v letošním roce je doprava. Debatovalo se i o veřejném opatrovnictví a sociálním bydlení, současné znění koncepce, která ho řeší, není pro města a obce akceptovatelné.

16.03.2015

Krajské setkání v Pardubickém kraji - 12. 3. 2015

Starostky a starosty na Krajském setkání v Pardubickém kraji přivítal primátor Martin Charvát. Hned v úvodu ocenil podobné akce, které pomáhají především nově zvoleným zastupitelům zorientovat se na poli veřejné správy. Přidal se i radní Pardubického kraje Zdeněk Křišťál - uvítal zejména diskusi k tématu evropských fondů. Sám informoval, že Pardubický kraj plánuje zřídit tzv. Evropský dům. Takovýto dům bude mít velký přínos pro žadatele o evropské dotace – na jednom místě budou moci získat všechny potřebné informace. Evropské domy v krajích podporuje jak Svaz, tak i Asociace krajů. Mají podporu také Ministerstva pro místní rozvoj, bohužel ostatní rezorty se k nim stavějí spíše rezervovaně. Dotace si chtějí řešit spíše po vlastní linii.

11.03.2015

Krajské setkání v Jihomoravském kraji - 10. 3. 2015

Za spící projekt se dá označit společný Evropský dům, který by měl vzniknout v každém kraji. Je to škoda, taková instituce, jejíž vznik podporuje Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR, by totiž velmi usnadnila život samosprávám. Z Krajského setkání v Jihomoravském kraji, které v Brně uspořádal Svaz měst a obcí ČR, vyplynulo, že se otázka vzniku Evropských domů uzavře do konce března. Budou o ní jednat zástupci veřejné správy s vládou.

06.03.2015

Krajské setkání na Vysočině - 5 . 3. 2015

V oblasti veřejného opatrovnictví se schyluje k ústavní žalobě. Stát totiž svou nečinností ohrožuje ústavou dané právo na samosprávu. A to i přes to, že města a obce už před časem daly jasně najevo, co je třeba dělat tak, aby lidé s omezenou způsobilostí dostali včas služby, které skutečně potřebují. Mimo jiné je důležité, aby veřejným opatrovníkem mohly být i nadále obce všech typů. To vše zaznělo na Krajském setkání na Vysočině, které v Jihlavě uspořádal Svaz měst a obcí ČR.

03.03.2015

Krajské setkání v Plzeňském kraji - 2. 3. 2015

Vysoká dopravní zátěž trápí Plzeňský kraj. Byť se situace zlepšila, protože se kraji poprvé v historii podařilo získat od vlády padesát milionů korun na silnice II. a III. třídy. Povolovací řízení na nové komunikace jsou však v České republice dlouhá, za dobu, co trvají, se například v Maďarsku či

01.03.2015

Krajské setkání v Královéhradeckém kraji - 26. 2. 2015

Neustálé zvyšování zátěže vyplývající z přijímání dalších a dalších legislativních opatření a přesouvání kompetencí na obce s rozšířenou působností (ORP) kritizovali představitelé měst a obcí, kteří přijeli 26. února 2015 na krajské setkání do Hradce Králové. Tato setkání v regionech každoročně pořádá Svaz měst a obcí ČR, to královéhradecké bylo letos v pořadí již čtvrté a sešlo se na něm sedm desítek zástupců samosprávy.

27.02.2015

Prezident Miloš Zeman přijal vítěze Vesnice roku 2014

Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve středu 25. února 2015 na Pražském hradě starostky a starosty obcí, které zvítězily v soutěži „Vesnice roku 2014“. 

24.02.2015

Krajské setkání v Jihočeském kraji - 24. 2. 2015

I když města a obce potřebují pro svou práci v samostatné působnosti osobní údaje o obyvatelích, nemají přístup do aktuální databáze Ministerstva vnitra. Vyplývá to ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Samosprávám to komplikuje život nejen, co se týče vítání občánků či životních výročí, problém nastává i v souvislosti s plánováním škol či v kontextu se sociálním bydlením. Chybějící informace o občanech byly jedním z témat diskuse během Krajského setkání v Jihočeském kraji. V Českých Budějovicích ho uspořádal Svaz měst a obcí ČR.

19.02.2015

Krajské setkání v Ústeckém kraji - 19. 2. 2015

Intenzivní diskuse na téma legislativa se strhla během Krajského setkání v Ústeckém kraji. Tradiční akci dnes na Krajském úřadě Ústeckého kraje pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Účastníci setkání vyzvali zástupce Parlamentu ČR, aby brali v potaz jejich podněty a snažili se zastavit legislativní smršť, tak aby bylo možné samosprávu i stát jako takový rozumně spravovat.

16.02.2015

Krajské setkání v Libereckém kraji - 16. 2. 2015

O dopravní infrastruktuře, sociálních službách, aktuální i připravované legislativě, dotacích z Evropské unie či spolupráci s Úřadem práce při řešení zaměstnanosti a sociálních dávek debatuje stovka starostů z Libereckého kraje na Krajském setkání. Pořádá ho Svaz měst a obcí a jde o vůbec první ze série této tradiční akce v letošním roce. Celkem se uskuteční třináct setkání ve všech krajích České republiky. V Liberci jako téma rezonují silnice.

04.12.2014

Fotografie z XVII. celostátní finanční konference

Svaz měst a obcí ČR uspořádal 17. ročník Celostátní finanční konference (CFK). Dvoudenní akce, určená pro představitele samosprávy, se 4. a 5. prosince 2014 konala v Clarion Congress Hotel Prague. Zúčastnily se jí více než tři stovky starostů a primátorů z celé republiky. Konferenci zahájil premiér Bohuslav Sobotka a předseda Svazu Dan Jiránek, ke starostům a primátorům promluvil i ministr financí Andrej Babiš. Účastníci na akci mimo jiné jako první do rukou dostali nové vydání Příručky pro člena zastupitelstva obce.

21.10.2014

Nejen o zavedení centrálního registru přestupků jednalo vedení Svazu s vládou

Vůbec poprvé se v pondělí 20. října 2014 sešla vláda premiéra Bohuslava Sobotky s Předsednictvem Svazu měst a obcí ČR. Jednání se týkalo celé řady témat a ve Strakově akademii došlo také k předání petice Svazu apelující na zákonodárce, aby zajistili veřejný pořádek a sociální stabilitu. Inicioval ji Svaz a podepsalo ji více než 11 tisíc lidí. Mimo říká, že je třeba, aby vznikl centrální registr přestupků. Členové kabinetu uvedli, že novelu zákona, který se týká přestupků, by měla vláda v brzké době projednat.

17.09.2014

Každý kraj má svého nejlepšího starostu. Dostal ocenění od Svazu měst a obcí

Soutěž Nejlepší starosta / primátor 2010-2014 má své vítěze. Čtrnáct starostů měst a obcí z každého kraje, jeden primátor, tři lidé ocenění veřejností a dva předsedou Svazu 16. září 2014 na Pražském hradě převzali ceny od čelních představitelů státní správy, samosprávy a partnerů.

Tiskovou zprávu

05.09.2014

Seminář "PR jako transparentní nástroj pro veřejnou správu"

Lépe komunikovat s médii a správně zadávat veřejné zakázky týkající se public relations tak, aby zadavatelům přinesly co největší užitek. To byla podstata PR semináře, který 3. září 2014 uspořádala Asociace PR agentur - APRA a Svaz měst a obcí ČR.

21.08.2014

Vláda a Parlament ČR musí zajistit veřejný pořádek a sociální stabilitu

Primátoři a starostové měst a obcí apelují na vládu a Parlament České republiky, aby zajistily veřejný pořádek. Sepsali proto petici, která má upozornit na hlavní oblasti veřejného života, které je třeba co nejdříve řešit v kontextu s bezpečností a sociální stabilitou. Dokument, jehož vznik inicioval Svaz měst a obcí ČR, mimo jiné poukazuje na nutnost zavedení registru přestupků, řešení problematiky výkupu kovů či sociální otázky, konkrétně sociální bydlení či veřejně prospěšné práce.

31.07.2014

Ženy a muži v rovnováze? Ve společnosti ano, v politice zatím ani zdaleka

Ve středu 30. července 2014 se konala tisková konference k zahájení projektu "Ženy a muži v rovnováze". Realizuje ho nezisková organizace Fórum 50 % ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery. Projekt, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, financovaného z Norských fondů, reaguje na nízké zastoupení žen v politice. Přestože společnost tvoří více než z poloviny ženy, v české politice je jich v průměru pouhých 20 %. Toto číslo Českou republiku ve světovém žebříčku staví na 78. místo mezi Bangladéš a Panamu a dlouhodobě se nelepší.

30.07.2014

V příhraniční kriminalitě „vedou“ Češi nad Němci

Každý devátý pachatel trestné činnosti, ke které loni došlo v blízkosti hranice na německé straně, byl z České republiky. Mohou za to sociální faktory, zejména vysoká nezaměstnanost. Vyplývá to ze studie „Příhraniční kriminalita jako jedna z příčin xenofobie“, kterou zpracoval Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO). Publikace je výstupem stejnojmenného projektu zaměřeného na problémy v česko-německém příhraničí. Spolupracovaly na něm německé i české obce, především pak německý Oybin a český Nový Bor s cílem navrhnout, jak příhraniční kriminalitu řešit.

19.06.2014

Konference "Obce a veřejné opatrovnictví"

Svaz měst a obcí ČR uspořádal ve středu 18. června 2014 konferenci nazvanou "Obce a veřejné opatrovnictví." Měla za cíl vytvořit fórum pro diskuzi všech subjektů, které hrají zásadní roli ve veřejném opatrovnictví. A to i v souvislosti s novým zákonem, který připravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

05.06.2014

Kraje a města a obce: Vyjdeme si vstříc, většinou je to možné

Memorandum o spolupráci. To je výstup společného jednání Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Dokument obsahuje zásadní body, které podporují kraje a obce a budou je společně prosazovat při jednání s vládou a státní správou.

21.05.2014

Seminář na téma "Sociální podnikání"

Sociální podnikání může mimo jiné pomoci při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Právě o tom byl praktický seminář, který v úterý 20. května uspořádal Svaz. 

19.05.2014

V Brně oslavili Mezinárodní den rodin a odtajnili výsledky soutěže Obec přátelské rodině 2013

20. výročí Mezinárodního dne rodin bylo možné 15. května oslavit v Brně pod taktovkou ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Svazem. V jihomoravské metropoli se konal kulatý stůl na téma podpora rodin, byly vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Obec přátelská rodině a nechyběl ani společensko-kulturní program pro rodiny v brněnské ZOO. 

29.04.2014

Krajské setkání v Karlovarském kraji - 29. 4. 2014

Poslední Krajské setkání v letošním roce, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR, se konalo v Karlových Varech. Dosavadních dvanácti akcí se zúčastnilo více než 1 000 starostů a dalších přestavitelů nejen samosprávy z celé České republiky. Diskutovalo se o tom, co v současné době trápí města a obce v jednotlivých krajích. V tom Karlovarském je to třeba regulace cizojazyčné reklamy, změny v koncesích pro prodej alkoholu nebo dostavba rychlostní silnice R6.

28.04.2014

Krajské setkání v Plzeňském kraji - 28. 4. 2014

Společně hájíme zájmy českých měst a obcí. Tak se dá shrnout podstata Krajských setkání, která v březnu začala v Pardubicích a zítra skončí v Karlových Varech. Dnešní akce v Plzeňském kraji znamenala pomyslný finiš v jednání starostů a dalších představitelů nejen samosprávy, která pořádá Svazem měst a obcí ČR. I v západočeské metropoli se debatovalo o novém Občanském zákoníku, dotacích z Evropské unie, sociální oblasti, registru smluv či výkupu kovů. Tedy o aktuálních tématech měst a obcí včetně specifik Plzeňského kraje, jakými jsou třeba Vojenský újezd Brdy nebo Národní park Šumava.

24.04.2014

Během veletrhu Urbis Invest Svaz poskytuje právní poradenství a konzultace - 23. - 26. 4. 2014

V rámci Mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest, který se od 23. do 26. dubna 2014 koná na brněnském výstavišti, poskytuje Svaz měst a obcí ČR právní poradenství a konzultace. A to na stánku č. 132 v pavilonu P. 

24.04.2014

Konference "Evropské fondy – výzvy a řešení“ - 24. 4. 2014

Na brněnském výstavišti se ve čtvrtek 24. dubna 2014 konala odborná konference nazvaná "Evropské fondy  - výzvy a řešení". Uspořádalo ji Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Mimo jiné zaznělo hodnocení možností a přínosů fondů Evropské unie či došlo k představení Dohody o spolupráci. Nechyběly ani informace o zkušenostech s Integrovaným operačním programem či Integrovaným regionálním operačním programem. Účastníci akce se také dozvěděli, jaká byla nejčastější pochybení při čerpání evropských dotací a jak jim předcházet.

22.04.2014

Krajské setkání v Praze a ve Středočeském kraji - 22. 4. 2014

Podle studie Mezinárodního institutu parkování 30 % aut, která jezdí po městě, nemůže zaparkovat. Auta jezdící dokola s řidiči, kteří toužebně, zoufale, naštvaně či rezignovaně hledají volné parkovací místo, jsou typická pro Prahu a další města nejen ve Středočeském kraji. Jak situaci vyřešit? Podle Svazu měst a obcí ČR, který dnes pořádá Krajské setkání Prahy a Středočeského kraje, by pomoci mohly evropské i národní dotace. Právě nové programovací období 2014+, ale také nový Občanský zákoník, sociální oblast, centrální registr smluv či odpadové hospodářství jsou témata, o kterých na pražském magistrátu jedná na sto starostů a dalších představitelů samosprávy a státní správy.

18.04.2014

Krajské setkání v Jihomoravském kraji - 16. 4. 2014

I když je logistické centrum Amazonu na Černovické terase v Brně stále s otazníkem, města a obce v Jihomoravském kraji považují zahraniční investice za významný způsob, jak snížit nezaměstnanost a zajistit rozvoj regionu. Roli při výběru místa investice hraje infrastruktura. Na jižní Moravě proto vítají, že ministr dopravy označil výstavbu silnice R52 k rakouským hranicím za klíčový úkol. Jihomoravský kraj má také připraven zásobník projektů z Operačního programu Doprava za celkem 1,86 miliardy korun. Právě evropské dotace, ale také nový Občanský zákoník či sociální oblast byly tématem Krajského setkání v Jihomoravském kraji, které dnes v Brně uspořádal Svaz měst a obcí ČR.

15.04.2014

Krajské setkání v Libereckém kraji - 14. 4. 2014

Deset 100 a víceletých občanů žilo v březnu ve stotisícovém Liberci. Město i Liberecký kraj myslí nejen na lidi v úctyhodném věku, ale na všechny své sociálně slabé. Snaží se jim zajistit a poskytovat potřebné služby. Začátkem dubna tak například liberecké Centrum zdravotní a sociální péče otevřelo nový domov pro seniory s názvem Kopretina, v březnu zase vznikla Krajská rada seniorů Libereckého kraje. Právě sociální oblast je jedním z významných témat Libereckého kraje. Na Krajském setkání, které v Liberci uspořádal Svaz měst a obcí ČR, se debatovalo také o novém Občanském zákoníku, dotacích z EU či centrálním registru smluv.

11.04.2014

Krajské setkání v Královéhradeckém kraji - 10. 4. 2014

Patová situace s výkupem pozemků pro dostavbu D11 by se mohla stát v brzké době minulostí. Zástupci města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje chtějí společně s ministerstvem dopravy projednat výkup posledního pozemku s paní Štrosovou a Havránkovou, poté podepsat dodatek smlouvy a pokračovat ve stavbě. Stavět dál by bylo třeba také jižní spojku v okolí Hradce Králové či silnici R35. Právě doprava, ale i zákon o veřejných zakázkách či rozpočtové určení daní trápí města a obce v Královéhradeckém kraji. I o tom tamní starostové a další zástupci nejen samosprávy jednali na Krajském setkání, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR.

09.04.2014

Krajské setkání na Vysočině - 8. 4. 2014

Zúžené pruhy v obou směrech. Tak dnes opět vypadá dálnice D1 na Vysočině. Dostat se do Jihlavy tak pro řidiče často znamená pevné nervy a hodně času. O nervy někdy bývají i veřejné diskuze týkající se odpadů. Odpady energeticky využívat nebo skladovat, to je oč aktuálně běží v Jihlavě. Město zvažuje v tzv. preferendu zjistit, jakému způsobu nakládání s odpady lidé dávají přednost. I o tom se debatovalo během Krajského setkání na Vysočině, které v Jihlavě uspořádal Svaz měst a obcí ČR.

02.04.2014

Krajské setkání v Jihočeském kraji - 2 . 4. 2014

Podle ankety „Kraj mého srdce 2013“ jsou jižní Čechy nejlepším místem v České republice pro letní dovolenou a pěší turistiku. Místním to sice lichotí, ale na rekreaci není mnoho času, protože stále mají co na práci. Učí se například pracovat s novým Občanským zákoníkem, snaží se připravovat kvalitní projekty a získávat na ně evropské dotace, mnoho let prostřednictvím nejen veřejné správy řeší D3, letiště, železniční koridor a další dopravu. Právě o těchto i jiných tématech se debatuje na Krajském setkání v Jihočeském kraji. Pro starosty a další představitele samosprávy ho v Českých Budějovicích pořádá Svaz měst a obcí ČR.

28.03.2014

Krajské setkání ve Zlínském kraji - 27. 3. 2014

Silnic, které se letos budou opravovat ve Zlínském kraji, bude víc než v minulosti. Rekonstrukce vozovek  sice dočasně znamená více uzavírek, v budoucnosti však lepší dopravní obslužnost Zlína a okolí. I o tom se debatovalo na Krajském setkání ve Zlínském kraji, které ve Vsetíně uspořádal Svaz měst a obcí České republiky. Sešlo se na něm na šedesát starostů a dalších představitelů samosprávy i jiných institucí.

26.03.2014

Krajské setkání v Olomouckém kraji - 26. 3. 2014

Především spolupráce může zefektivnit čerpání evropských dotací v programovacím období 2014+ a přispět tak k rozvoji střední Moravy. Stejně tak je nutná menší administrativa, jasné zákony a legislativní vzory i výklady – třeba k novému Občanskému zákoníku. I o tom se debatuje na Krajském setkání v Olomouckém kraji. Pořádá ho Svaz měst a obcí ČR jako komunikační platformu pro výměnu informací. Do Olomouce se sjela stovka starostů a dalších představitelů samosprávy.

26.03.2014

Krajské setkání v Moravskoslezském kraji - 25. 3. 2014

S nízkou kvalitou ovzduší, stejně jako s nedostatkem bytů pro sociálně slabé, se v současné době zejména potýká Moravskoslezský kraj. I o tom se mimo jiné debatovalo na Krajském setkání v Moravskoslezském kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR. V Ostravě se ho zúčastnilo na sto starostů a dalších představitelů samosprávy. Zástupci tamních měst a obcí říkají, že i když se životní prostředí v regionu zlepšuje, je mimo jiné třeba změnit zákon o ochraně ovzduší.

21.03.2014

Krajské setkání v Ústeckém kraji - 20. 3. 2014

Stát by měl pomoci Ústeckému kraji nejen v boji s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností. Měl by také řešit sociální bydlení, pečlivě připravit přechod sociálních služeb na kraje od roku 2015, nezatěžovat zbytečnou byrokracií a rozumně připravovat nové programovací období tak, aby systém dobře fungoval a evropské dotace pomohly tam, kde jsou skutečně třeba. To jsou některá z témat Krajského setkání v Ústeckém kraji, které uspořádal Svaz měst a obcí České republiky. Zúčastnilo se ho na sto starostů a dalších představitelů samosprávy i státu.

19.03.2014

Krajské setkání v Pardubickém kraji - 18. 3. 2014

Kvalitní služby veřejnosti, evropské projekty, které budou vycházet z praktického života a rozumné zákony, které stanoví jasná pravidla, nikoliv zvýší administrativu. Tak se dají shrnout základní body Krajského setkání v Pardubickém kraji, které jako první ze série regionálních konferencí v roce 2014 uspořádal Svaz měst a obcí České republiky. V Pardubicích se sešlo na sto starostů a dalších představitelů samosprávy.  

15.01.2014

Audience vítězů soutěže Vesnice roku 2013 u prezidenta

Prezident Miloš Zeman přijal starostky a starosty obcí, které uspěly v soutěži Vesnice roku 2013. Nechyběl samozřejmě ani vítěz posledního ročníku, představitelé Jeseníku nad Odrou. Vše se uskutečnilo 10. ledna 2014 na Pražském hradě. Audience u hlavy státu se zúčastnil také ministr pro místní rozvoj pan František Lukl, 1. náměstek ministra zemědělství pan Stanislav Kozák, předseda Svazu měst a obcí ČR pan Dan Jiránek a předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala.

16.09.2013

Jeseník nad Odrou Vesnicí roku 2013

Moravskoslezská obec Jeseník nad Odrou se v sobotu 14. září 2013 v Luhačovicích stala Vesnicí roku 2013. Výsledky letošního devatenáctého kola byly vyhlášeny na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem. Druhé místo v soutěži obsadila obec Holovousy z Královéhradeckého kraje a třetí se umístil Dolní Újezd z Pardubického kraje.

05.09.2013

Podnikatelské Rozjezdy roku 2013 znají své vítěze

Třetí ročník soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy 2013 má svého vítěze. V celostátním on-line hlasování zvítězil pětadvacetiletý Roman Sterly s projektem Sportcentral. Vytvořil v současnosti největší českou databází sportovišť a jejich služeb. Zvláštní cenu poroty získala Jana Šmitmajerová a její projekt Věci z recy.

29.08.2013

Ze slavnostního předání titulu Vesnice roku Libereckého kraje

Ve středu 21. srpna 2013 proběhla krajská slavnost v Libereckém kraji, kde obec Nová Ves nad Nisou převzala ocenění Vesnice roku 2013 Libereckého kraje. Za Svaz měst a obcí ČR pogratuloval oceněným člen Předsednictva Svazu a starosta obce Příšovice Antonín Lízner.

28.08.2013

Ze slavnostního předání Vesnice roku Ústeckého kraje

V pondělí 19. srpna 2013 proběhla krajská slavnost v Ústeckém kraji, kde obec Srbská Kamenice převzala ocenění Vesnice roku 2013 Ústeckého kraje. Za Svaz měst a obcí ČR pogratuloval oceněným člen Předsednictva Svazu a starosta obce Příšovice Antonín Lízner.

01.08.2013

Obec Hradčany převzala ocenění Vesnice roku 2013 Olomouckého kraje

V pátek 26. července 2013 proběhla krajská slavnost v Olomouckém kraji, kde obec Hradčany převzala ocenění Vesnice roku 2013 Olomouckého kraje. Za Svaz měst a obcí ČR pogratuloval oceněným člen Předsednictva Svazu a starost obce Příšovice Antonín Lízner.

24.05.2013

Budoucnost odpadového hospodářství po roce 2013

V posledních měsících je téma nakládání s odpady v ČR velmi častým předmětem diskusí na odborné i laické úrovni. Je to dáno několika důvody, ať již potřebou vydefinovat nový Plán odpadového hospodářství na období 2013–2023, tak i přípravou nového Operačního programu Životní prostředí 2013–2020. Svaz  do těchto diskusí vstupuje s uceleným a odborně podloženým postojem tak, aby připravované změny byly pro města a obce reálné a stabilní.

03.05.2013

XX. kongres starostů a primátorů v Brně

Blíží se doba rozhodnutí o rozdělení evropských prostředků v budoucím programovacím období let 2014 – 2020. Využití evropských peněz se proto stalo hlavním tématem jubilejního XX. kongresu starostů a primátorů, který Svaz pořádal v Brně ve čtvrtek 26. dubna 2013.

28.02.2013

Krajská setkání 2013 - Královéhradecký kraj

Za přítomnosti místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jiřího Olivy, poslance Jiřího Štětiny, primátora města Zdeňka Finka a 1. náměstka hejtmana Otakara Rumla odstartoval v Hradci Králové v pondělí 18. února cyklus třinácti krajských setkání Svazu v letošním roce.

06.12.2012

Vítězové Vesnice roku 2012 přijati v Senátu i na Hradě

V reprezentativních prostorách pražského Hradu dnes prezident Václav Klas přijal letošní vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku. Prezident všem oceněným poblahopřál, zdůraznil, že mnohé vesnice osobně navštívil během svých cest a váží se práce všech podílejících se na rozvoji venkova.

30.11.2012

XV. celostátní finanční konference

Letošní celostátní finanční konference Svazu s názvem "Úspory státu = náklady obcí?" úspěšně proběhla. Seznamte se s jejími závěry a prezentacemi přednášejících. Shrnutí toho nejdůležitějšího pro vás připravujeme.

17.09.2012

Řepice vesnicí roku 2012

Vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku se stala jihočeská obec Řepice. Na druhém místě se umístila jihomoravská obec Tvarožná Lhota, třetí skončila obec Křižánky z Kraje Vysočina. Gratulujeme!

06.09.2012

Výstava nejkrásnějších českých kvetoucích sídel

V Národní knihovně v Praze byla zahájena putovní výstava 10 let Evropských kvetoucích sídel v ČR. V prostorách chodby v přízemí a na Révovém nádvoří je vystavena panelová expozice zobrazující snímky z 10 vesnic a 10 měst oceněných v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe a také dvou sídel, která usilují o přízeň v letošním roce.

27.06.2012

Z konference „Starosti starostů s evropskými fondy“

Přinášíme shrnutí úspěšné konference Svazu konané pod záštitou místopředsedy EP a Svazu Oldřicha Vlasáka.  Představitelé měst a obcí, zástupci krajů, ministerstev a dalších institucí debatovali dne 22. června 2012 o příštím programovacím období pro čerpání z evropských fondů v letech 2014-2020, a to zejména se zaměřením na pozici českých samospráv. V článku naleznete také odkaz na fotografie a materiály ke stažení.

21.06.2012

Kulatý stůl k novému loterijnímu zákonu

O internetovém sázení, jeho zdanění a společenské odpovědnosti se diskutovalo u kulatého stolu, který organizoval Svaz 21. června 2012. Kromě představitelů Svazu se ho zúčastnili i zástupci ministerstva financí, neziskového sektoru, senátoři a také provozovatelé sázkových her. Zamýšleli se především nad otázkou, jak řešit nelegální hazard v on-line prostředí.

15.06.2012

Zástupci Komory obcí jednali o budoucí spolupráci s Polskou asociací venkovských obcí

Setkáním v Broumově 15. června 2012 zástupci Komory obcí navázali na jednání z října 2011 ve Varšavě, kde se zástupci obou asociací předběžně dohodli na možné budoucí spolupráci. Za Komoru obcí se setkání zúčastnili Josef Bezdíček, Antonín Lízner a Karel Rejchrt.

13.06.2012

Samosprávy sdílejí své problémy a zkušenosti napříč kontinenty

Na pozvání Svazu navštívila v červnu Českou republiku šestičlenná delegace zástupců města Shanghai. Čínskou delegaci v Kanceláři Svazu přivítaly Mgr. Gabriela Hůlková a Mgr. Ludmila Němcová. Čínští zástupci se zajímali o činnost Svazu, zaujala je především prezentace týkající se struktury a fungování samospráv v České republice.

05.06.2012

Podpis memoranda Venkov jako důstojné místo pro život

Svaz se připojil k podpisu memoranda Venkov jako důstojné místo pro život, jehož cílem je zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj venkovského prostoru. Podle signatářů memoranda je nutné, aby na rozvoj obcí a diverzifikaci podnikatelských aktivit na venkově směřovalo nejméně 50 % prostředků z budoucího Programu rozvoje venkova (2014–2020). Současně požadují, aby se sjednotily a zjednodušily žádosti o finanční prostředky z fondů EU a aby bylo DPH uznatelným nákladem při jakémkoli čerpání prostředků z fondů EU i pro obce a další subjekty, které nemají nárok na odpočet DPH.

17.05.2012

XIX. celostátní kongres starostů a primátorů obcí a měst ČR

Na 150 starostů přijelo 26. dubna 2012 do Brna na kongres starostů rokovat o reformě veřejné správy a připravované optimalizaci regionálního školství. Trochu neplánovaně se jednalo i o změnách v rozpočtovém určení daní.

05.04.2012

Krajské setkání - Středočeský kraj + hl. m. Praha

Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hlavního města Prahy dne 4. dubna 2012 v budově Magistrátu hl. m. Prahy.

19.12.2011

Svaz inspiroval Moldavany jak transformovat veřejnou správu

Ve dnech 14. a 16. prosince navštívila Svaz devítičlenná moldavská delegace, která byla složena ze zástupců mladé moldavské asociace měst a obcí CALM a starostů moldavských měst. Moldavané usilují získat inspiraci pro transformaci veřejné správy v Moldavsku, která nyní probíhá, nalezení vhodného modelu decentralizace a vytvoření svazu samospráv, který bude účinně a schopně hájit zájmy obcí, měst a regionů, jež jsou také členy moldavského svazu CALM.