16.10.2015

Zdravotní péče by měla být dostupnější. Jak zaznělo na jednání s vládou, i na základě podnětů měst a obcí dojde ke změně úhradové vyhlášky

Nedostatek lékařů má pomoci řešit finanční motivace od zdravotních pojišťoven. Konkrétně zvýšení tzv. kapitační platby, tedy pokrytí nákladů lékařů souvisejících s poskytováním zdravotní péče. I to zaznělo na jednání předsednictva Svazu měst a obcí ČR s vládou.

Nedostatek lékařů má pomoci řešit finanční motivace od zdravotních pojišťoven. Konkrétně zvýšení tzv. kapitační platby, tedy pokrytí nákladů lékařů souvisejících s poskytováním zdravotní péče. I to zaznělo na jednání předsednictva Svazu měst a obcí ČR s ministry české vlády. Probralo se také sociální bydlení, financování samospráv, multiplicita kontrol, loterie, zemědělský půdní fond, odpady, evropské fondy, meziobecní spolupráce, dotace na místní komunikace a další témata měst a obcí. Šlo o druhé jednání zástupců samospráv s kabinetem Bohuslava Sobotky. První po změně vedení Svazu měst a obcí ČR po červnové Radě, kdy se předsedou stal starosta Kyjova František Lukl.

Podle předsedy vlády bylo jednání vzájemnou interakcí. Bohuslav Sobotka věří, že dialog bude dále pokračovat a agendy se budou rozpracovávat s jednotlivými ministry. Další jednání by se mělo uskutečnit v první polovině příštího roku.

 „Spolupráci s vládou vnímáme jako partnerskou, nikoliv subordinační. Řadu věcí jsme už takto řešili, například poplatky za pozemky pro veřejně prospěšné stavby a rodinné domy. Cena, kterou za tzv. vynětí ze zemědělského půdního fondu mají v současné době platit města a obce i jejich občané, je neúnosná. Například uvolnění pozemku na rodinný dům na venkově vychází třeba až na půl milionu korun. Svaz požaduje úpravu současné situace, která zohlední požadavky měst a obcí. A to nejen z hlediska finančních dopadů, ale i nadefinování veřejně prospěšných staveb,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Velkým tématem, o kterém jsme už jednali s ministrem zdravotnictví, je také nedostatek lékařů.“

„Budu vojensky stručný. Lékaři chybí v celé České republice, zejména pak pediatři, praktičtí lékaři, dále zubaři a gynekologové. Také stárnou, například více než 70 % pediatrů je ve věku 50-69 let,“ uvedl místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Vlastimil Picek a dodal: „Nedostatek lékařů se týká i záchranné služby. V sanitce při výjezdu mnohdy není lékař, což komplikuje včasnou záchranu života. Situaci je třeba napravit v historicky krátkém čase tak, aby města a obce měly nástroje, jak lékaře na konkrétní místo nalákat a udržet si je.“

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl: „Jsem vděčný za zpětnou vazbu ze Svazu měst a obcí a i na základě našeho jednání mohu říci, že pokud se v určité oblasti nepodaří dvakrát po sobě obsadit místo lékaře, pojišťovny navýší kapitační platbu o 30 %. Od ledna 2016 to stanoví úhradová vyhláška, a to pro všechny. V Legislativní radě vlády je také návrh zákona o vzdělávání lékařů připravený se snahou, aby se lékaři vzdělávali v místě, kde žijí a pracují. A v novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, počítáme s tím, že by výběrová řízení na místa lékařů mohly kromě krajů iniciovat také města a obce.“  

Na jednání od premiéra Bohuslavy Sobotky rovněž zaznělo, že vláda schválila Koncepci sociálního bydlení a dala pokyn k přípravě zákona o sociálním bydlení, který by měl být hotov do poloviny roku 2016. Svaz slovy jeho předsedy Františka Lukla myšlenku dostupného bydlení nechce „torpédovat“. Je však zásadně proti tomu, aby se podporoval „obchod s chudobou“ a na úkor sociálních dávek financovaných z veřejných rozpočtů se obohacovali provozovatelé ubytoven, kteří za tento - mnohdy nepříliš kvalitní - způsob bydlení požadují od lidí v těžké životní situaci často nepřiměřené poplatky.  Svaz proto navrhuje, aby se zpřísnily podmínky pro poskytování doplatku na bydlení v „ubytovacích zařízeních“. Návrhy Svazu se týkají jen tohoto institutu, nikoliv bytu či jiného než ubytovacího prostoru.

Předsednictvo Svazu také vládu informovalo o výsledcích projektu na podporu meziobecní spolupráce, který nyní končí. Zapojilo se do něj více než 5 200 měst a obcí z celé České republiky. Závěry projektu potvrzují dlouhodobý směr Svazu i vlády České republiky zefektivnit výkon veřejné správy a poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce především menších obcí. Proto Svaz připravuje, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, navazující projekt. Má za cíl, aby se dobrovolné svazky obcí mohly stát součástí výkonu veřejné správy a poskytovateli veřejných služeb. Předseda vlády Bohuslav Sobotka uvedl, že tuto myšlenku podporuje.  

gallery