21.10.2022

Reagujeme okamžitě

Praha 21. října 2022 Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) okamžitě zareagoval na desítky podnětů nejen členských obcí, vztahující se k nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

„Obrátila se na nás a stále se obrací, řada měst a obcí, kterým přineslo již zmiňované nařízení více otázek než odpovědí,“ vysvětluje předseda SMO ČR František Lukl.  „Nákup energií na další období se stal pro mnohé obce noční můrou. Tam, kde počítali s pomocí slibovaného státního obchodníka s energiemi, teď rychle hledají jiné cesty. Hledají i odpovědi a samozřejmě se obracejí na náš Svaz,“ dokončuje předseda Lukl.

SMO ČR požádal zástupce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) o konkretizaci a zpřesnění vydané metodiky a dnes ji obdržel.

„Okamžitě ji rozesíláme do území,“ říká dále František Lukl a pokračuje: „v této napjaté situaci se musí obce a měst rozhodnout rychle a hlavně dobře. Jde o rozhodnutí, které ovlivní rozpočty obcí na několik let dopředu. Proto potřebují veškeré relevantní informace.“

Náměstkyně ministra pro místní rozvoj paní Leona Gergelová-Šteigrová k tomu říká: „I my máme zájem o co nejrychlejší a zároveň nejucelenější informovanost našich samospráv. Současná energetická krize před nás staví stále nové výzvy, které chceme také ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR pomoci překlenout.“

Metodiku najdete v příloze.

Ing. Alexandra Kocková

tiskový zástupce SMO ČR