Školení pro obce

Exkluzivně pro zástupce členských obcí Svazu měst a obcí ČR nabízejí společnosti Aliaves & Co., a.s. a KVB advokatní kancelář s.r.o. za zvýhodněných podmínek celou škálu vzdělávacích kurzů, jak formou prezenční, tak i on-line.

Nabízené vzdělávání volně navazuje na úspěšný projekt Svazu měst a obcí ČR s názvem EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ – ESO.

Slevy Vám budou započteny při objednávce.


červenec 2024

On-line školení

 09:00 - 11:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Objasnit účastníkům webináře cíle a principy zavedení jednotného environmentálního stanoviska (JES).
 • Přiblížit výkon státní správy v této oblasti.
 • Popsat proces vydávání JES.
 • Upozornit na změny některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku.
 • Důvody zavedení jednotného environmentálního stanoviska (JES), cíle a principy.
 • Výkon státní správy.
 • Proces vydávání JES.
 • Náležitosti, platnost a změny JES.
 • Změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

 JUDr. Veronika Bálková

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2001 pracuje ve státní správě, nejprve na České inspekci životního prostředí, od roku 2014 na Ministerstvu životního prostředí. Věnuje se zejména ochraně přírody a krajiny, správnímu procesu, přestupkovému právu a kontrolnímu řádu. 

Působí také jako lektorka Institutu pro veřejnou správu Praha a jako zkušební komisařka zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v ochraně přírody a krajiny.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 14:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na správný postup při řešení přestupků provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tak, aby řešené případy byly v souladu s právní úpravou, obstály v odvolacím přezkumném řízení.

Zaměřuje se na aplikační praxi správního orgánů s přihlédnutím k praktickým otázkám a problémům, které s sebou skutková podstata přestupku provozovatele vozidla nese.

Obsah semináře

·        Výklad pojmu objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla a jeho ukotvení v právních předpisech

·        Místní příslušnost správního orgánu.

·        Postup před zahájením řízení o přestupku provozovatele vozidla (vymezení přestupků, které jsou projednatelné jako přestupek provozovatele vozidla);

 •   Definice důležitých pojmů (automatizovaný technický prostředek bez obsluhy, neoprávněné zastavení a stání).
 •   Povinnost řádně zjištěného skutkového stavu
 •   Náležitosti výzvy provozovateli vozidla.
 •   Úkony správního orgánu, když provozovatel na výzvu zaplatí určenou částku.
 •   Úkony správního orgánu, když provozovatel na výzvu nezaplatí určenou částku, nereaguje a osobu řidiče nesdělí.
 •   Úkony správního orgánu, když provozovatel zaplatí určenou částku po lhůty splatnosti, která je stanovena zákonem o silničním       provozu na 30 dnů.
 •   Úkony správního orgánu v reakci na vyjádření provozovatele, který na výzvu správnímu orgánu sdělí, že osobou řidiče byla osoba zesnulá, osoba ze zahraničí nebo osoba zjevně nekontaktní; vysvětlení otázky, jak rozsáhlé prověřování musí správní orgán provést, aby byly splněny podmínky pro zahájení řízení o přestupku s provozovatelem vozidla).

·        Odložení přestupku řidiče

·        Zahájení a vedení řízení přestupku

·        Rozhodnutí o přestupku provozovatele vozidla

·        Ukládání správních trestů za přestupek provozovatele vozidla.

·        Zproštění a zánik odpovědnosti provozovatele vozidla za přestupek.

·        Odpovědnost provozovatele administrativně zaniklého vozidla.

·        Obstrukční praktiky účastníků řízení ve vztahu k objektivní odpovědnosti

·        Aktuální judikatura

 


 Ing. et Ing. Jakub Filip

Přednáší a zkouší v rámci ZOZ zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 14:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na správný postup při řešení přestupků provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tak, aby řešené případy byly v souladu s právní úpravou, obstály v odvolacím přezkumném řízení.

Zaměřuje se na aplikační praxi správního orgánů s přihlédnutím k praktickým otázkám a problémům, které s sebou skutková podstata přestupku provozovatele vozidla nese.

Obsah semináře

·        Výklad pojmu objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla a jeho ukotvení v právních předpisech

·        Místní příslušnost správního orgánu.

·        Postup před zahájením řízení o přestupku provozovatele vozidla (vymezení přestupků, které jsou projednatelné jako přestupek provozovatele vozidla);

 •   Definice důležitých pojmů (automatizovaný technický prostředek bez obsluhy, neoprávněné zastavení a stání).
 •   Povinnost řádně zjištěného skutkového stavu
 •   Náležitosti výzvy provozovateli vozidla.
 •   Úkony správního orgánu, když provozovatel na výzvu zaplatí určenou částku.
 •   Úkony správního orgánu, když provozovatel na výzvu nezaplatí určenou částku, nereaguje a osobu řidiče nesdělí.
 •   Úkony správního orgánu, když provozovatel zaplatí určenou částku po lhůty splatnosti, která je stanovena zákonem o silničním       provozu na 30 dnů.
 •   Úkony správního orgánu v reakci na vyjádření provozovatele, který na výzvu správnímu orgánu sdělí, že osobou řidiče byla osoba zesnulá, osoba ze zahraničí nebo osoba zjevně nekontaktní; vysvětlení otázky, jak rozsáhlé prověřování musí správní orgán provést, aby byly splněny podmínky pro zahájení řízení o přestupku s provozovatelem vozidla).

·        Odložení přestupku řidiče

·        Zahájení a vedení řízení přestupku

·        Rozhodnutí o přestupku provozovatele vozidla

·        Ukládání správních trestů za přestupek provozovatele vozidla.

·        Zproštění a zánik odpovědnosti provozovatele vozidla za přestupek.

·        Odpovědnost provozovatele administrativně zaniklého vozidla.

·        Obstrukční praktiky účastníků řízení ve vztahu k objektivní odpovědnosti

·        Aktuální judikatura

 


 Ing. et Ing. Jakub Filip

Přednáší a zkouší v rámci ZOZ zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250/2000 Sb., na nedostatky a chyby při jeho aplikaci.

Obsah semináře

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Sestavování rozpočtu a jeho obsah
 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Vyhodnocení rozpočtu
 • Zveřejňování rozpočtových dokumentů
 • Přestupky
 • Postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • Definice pojmů
 • Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Zveřejňování veřejnoprávních smluv
 • Porušení rozpočtové kázně, důvody a důsledky
 • Definice PRK
 • Ukládání odvodu za PRK a penále za prodlení s odvodem
 • Zmírnění důsledků uloženého odvodu a penále – prominutí nebo snížení
 • Hospodaření příspěvkových organizací
 • Nejčastější pochybení v dané problematice

 JUDr. Adéla Heřmanová

Ministerstvo financí ČR, odbor Financování územních rozpočtů a programové financování, oddělení Legislativa a metodika územních samosprávných celků, kde se dlouhodobě věnuje problematice aplikace zákona č.250/2000 Sb.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámit posluchače s aktuální problematikou malých rozpočtových pravidel se zaměřením na úskalí zákona č. 250/2000 Sb., na nedostatky a chyby při jeho aplikaci.

Obsah semináře

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Sestavování rozpočtu a jeho obsah
 • Hospodaření podle rozpočtu
 • Vyhodnocení rozpočtu
 • Zveřejňování rozpočtových dokumentů
 • Přestupky
 • Postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • Definice pojmů
 • Žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 • Zveřejňování veřejnoprávních smluv
 • Porušení rozpočtové kázně, důvody a důsledky
 • Definice PRK
 • Ukládání odvodu za PRK a penále za prodlení s odvodem
 • Zmírnění důsledků uloženého odvodu a penále – prominutí nebo snížení
 • Hospodaření příspěvkových organizací
 • Nejčastější pochybení v dané problematice

 JUDr. Adéla Heřmanová

Ministerstvo financí ČR, odbor Financování územních rozpočtů a programové financování, oddělení Legislativa a metodika územních samosprávných celků, kde se dlouhodobě věnuje problematice aplikace zákona č.250/2000 Sb.

Více informací a objednávka

On-line školení

 10:00 - 11:00 (0 hod)


 Cena on-line: 0,-

 Pro členy SMO: 0,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Seznámit účastníky webináře s on-line Poradnou pro obce, její strukturou, funkcionalitami (typy služeb) a principy využívání.
 • Pomoci klientům s orientací a vyhledáváním v databázi. 
 • Předvést Poradnu pro obce jako užitečný nástroj zastupitelů/úředníků při výkonu jejich funkce.
 • Usnadnit každodenní práci s předpisy v různých právních oblastech.

Webinář je určen zastupitelům, úředníkům, dalším zaměstnancům obcí, městysů, (statutárních) měst, případně dalším zájemcům o aktivní využívání služeb právní poradny.

 

 • Struktura a funkcionality Poradnyproobce.cz.
 • Principy využívání Poradnyproobce.cz.
 • Systém vyhledávání v databázi.  
 • Předvedení Poradnyproobce.cz na příkladu.
 • Jak správně položit dotaz, kdy a jak obdržím odpověď.
 • Jak službu objednat, kolik to stojí (cenové balíčky, paušál, kredity, …).
 • Vzájemné vazby Poradnyproobce.cz a KVB vzdělávání (např. bezplatný měsíční poradenský servis po kurzu). 

 


 JUDr. Mgr. Lukáš Váňa Ph.D.

Advokát, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků. V letech 2001–2008 působil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí České republiky. V letech 2007–2010 byl členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády České republiky, v současnosti je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

Podílel se na řízení projektu financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí České republiky zaměřeného na právní poradenství obcím. Působil v realizačním týmu projektu Ministerstva vnitra k podpoře prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů. Dlouhodobě přednáší problematiku zákona o obcích. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem respektované publikace „Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: C. H. Beck, 2008“.

 

Více informací a objednávka

On-line školení

 13:00 - 15:00 (1490 hod)


 Cena on-line: 1 990,-

 Pro členy SMO: 1 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl školení

 • Prohloubit znalosti relevantních ustanovení zákona o obcích.
 • Zdůraznit význam obsahu zápisu coby veřejné listiny nadané presumpcí správnosti a důležitost precizní formulace usnesení, která jsou stěžejním projevem vůle kolektivního orgánu.
 • Na příkladech dobré i špatné praxe ukázat správný postup.
 • Upozornit na možnost upravit řadu souvisejících aspektů v jednacím řádu zastupitelstva. 

Webinář je určen starostům, radním a dalším členům zastupitelstev obcí.

 • Zákonné a dobrovolné náležitosti zápisů a usnesení.
 • Zveřejňování zápisů a usnesení (právní rámec, ochrana osobních údajů).
 • Správná formulace usnesení.
 • Nejčastější chyby při příjímání usnesení.
 • Jednací řád zastupitelstva.

Webinář je součástí volného cyklu "Odpolední káva se zastupiteli". V jeho rámci se věnujeme praktickým aspektům činnosti starostů, radních i řadových členů zastupitelstev obcí, např. odměňování, orgánům obce a jejich fungování, poskytování informací nebo nakládání s obecním majetkem. Důraz je kladen na srozumitelnost a praktické využití probíraných dílčích témat.


 JUDr. Jan Horník Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Dříve působil na legislativně-právním oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (věnoval se zejména výkladu zákonů o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a o svobodném přístupu k informacím). Poté zastával funkci vedoucího oddělení kontroly na témže odboru (realizace kontrol výkonu samostatné působnosti svěřené územním samosprávným celkům a kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené krajským úřadům). Praktické zkušenosti s územní samosprávou získal také jako člen zastupitelstva obce a člen jeho kontrolního výboru. Je spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci. Jeho aktuálním stěžejním působištěm je město Dobříš, kde pracuje na pozici tajemníka městského úřadu. 

Je lektorem a zkušebním komisařem pro ověřování obecné části zvláštní odborné způsobilosti. Věnuje se také průběžnému vzdělávání úředníků obcí a krajů. V rámci své publikační činnosti se zaměřuje jak na fungování územní samosprávy, tak na boj s korupcí.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

K 1. lednu 2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.). Ten přináší nové procesy při pořizování změn územně plánovacích dokumentací, které sice vychází ze zkrácených postupů pořizování změn, jak je zná dosud aplikovaného zákona č. 183/2006 Sb., v některých ohledech se však odlišují. Seminář se zaměří na detailní představení procesu pořizování změn územně plánovacích dokumentací, a to se zaměřením zejména na proces pořízení změny územního plánu jakožto nejčastější územně plánovací dokumentace.

V další části se seminář podrobně zaměří na proces vymezování zastavěného území zejména tzv. samostatným postupem. V této oblasti přináší nový stavební zákon zásadní novinku, a sice povinnost pro úřady územního plánování vymezit a vydat vymezení zastavěného území pro obce, které nemají, resp. nechtějí mít území plán. Přestože proces v mnoha ohledech vychází z dosavadní právní úpravy, doznal dílčích změn, na které se bude výklad soustředit.

Součástí semináře budou i další aktuální informace z oblasti práva, které souvisí s územním plánováním.

Cíl semináře

Seznámit posluchače s rámcovým obsahem nového stavebního zákona na úseku územního plánování.

Obsah semináře

Obsahem semináře bude zejména:

 • vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace,
 • příslušnost k podání podnětu ke změně územně plánovací dokumentace
 • obsah podnětu ke změně
 • proces pořízení změny
 • pojem zastavěné území a čím se vymezuje
 • samostatný proces vymezení zastavěného území
 • přechodná ustanovení v novém stavebním zákoně ve vazbě na změny ÚPD a zastavěné území
 • další informace (zejména obnovitelné zdroje energie a další)

 Ing. Roman Vodný Ph.D.

Ředitel odboru územního plánování MMR, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, podílel se na přípravě nového stavebního zákona v části týkající se územního plánování a na přípravě návrhu jeho aktuálně projednávané novely, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

K 1. lednu 2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.). Ten přináší nové procesy při pořizování změn územně plánovacích dokumentací, které sice vychází ze zkrácených postupů pořizování změn, jak je zná dosud aplikovaného zákona č. 183/2006 Sb., v některých ohledech se však odlišují. Seminář se zaměří na detailní představení procesu pořizování změn územně plánovacích dokumentací, a to se zaměřením zejména na proces pořízení změny územního plánu jakožto nejčastější územně plánovací dokumentace.

V další části se seminář podrobně zaměří na proces vymezování zastavěného území zejména tzv. samostatným postupem. V této oblasti přináší nový stavební zákon zásadní novinku, a sice povinnost pro úřady územního plánování vymezit a vydat vymezení zastavěného území pro obce, které nemají, resp. nechtějí mít území plán. Přestože proces v mnoha ohledech vychází z dosavadní právní úpravy, doznal dílčích změn, na které se bude výklad soustředit.

Součástí semináře budou i další aktuální informace z oblasti práva, které souvisí s územním plánováním.

Cíl semináře

Seznámit posluchače s rámcovým obsahem nového stavebního zákona na úseku územního plánování.

Obsah semináře

Obsahem semináře bude zejména:

 • vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace,
 • příslušnost k podání podnětu ke změně územně plánovací dokumentace
 • obsah podnětu ke změně
 • proces pořízení změny
 • pojem zastavěné území a čím se vymezuje
 • samostatný proces vymezení zastavěného území
 • přechodná ustanovení v novém stavebním zákoně ve vazbě na změny ÚPD a zastavěné území
 • další informace (zejména obnovitelné zdroje energie a další)

 Ing. Roman Vodný Ph.D.

Ředitel odboru územního plánování MMR, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, podílel se na přípravě nového stavebního zákona v části týkající se územního plánování a na přípravě návrhu jeho aktuálně projednávané novely, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikační praxí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze se zaměřením se na novelu zákona účinnou od 1.1.2024 a její dopad v praxi, problematické pasáže tohoto zákona a souvisejících právních předpisů. Účastníci budou též upozorněni na nejčastější pochybení, která bývají zjištěna při kontrolní činnosti vykonávané Magistrátem hlavního města Prahy.

Obsah semináře

Aktuální legislativní změny, zejména v souvislosti s novelou zákona o hlavním městě Praze s účinností od 1.1.2024 a jejich praktický dopad do aplikační praxe

 1.   změna v projednávání Statutu hlavního města Prahy v oblasti majetku

V případě změny Statutu spočívající ve svěření věci z majetku hlavního města Prahy do správy městské části nebo odejmutí věci z majetku svěřeného městské části se návrh této změny projedná pouze s dotčenou městskou částí, nikoli s dalšími městskými částmi, jak je tomu dosud.

 2.   změny v odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy a městských částí

 • Upravuje se odměna při odvolání nebo vzdání se funkce a současném zvolení do jiné funkce, a to tak, že je-li člen zastupitelstva hlavního města Prahy odvolán z funkce nebo se funkce vzdal a v tentýž den je zvolen do jiné funkce, za kterou mu náleží odměna, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší.
 • Upravuje se odměna člena zastupitelstva hlavního města Prahy tak, že odměna uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle zastávané funkce.
 • Upravuje se výše mimořádných odměn tak, že souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který byl alespoň po část tohoto roku uvolněným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.

 3.   změny v oblasti kompetencí zastupitelstva a rady hlavního města Prahy a městských částí

 • Upravují se záležitosti vyhrazené zastupitelstvu hlavního města Prahy a rady hlavního města Prahy, a to tak, že se pětinásobně zvyšují stávající limity pro rozhodování o vymezených majetkoprávních jednáních:
  • poskytování darů a o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
  • o majetkové účasti hlavního města Prahy na podnikání jiných osob,
  • o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky a uzavření smlouvy o společnosti,
  • o převzetí dluhu, ručení za závazky jiných osob, převzetí ručitelského závazku a přistoupení k závazku,
  • o bezúplatném postoupení pohledávek,
  • o peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností, nadací a obecně prospěšných společností a svazků obcí,
  • o vzdání se práva a prominutí dluhu
  • o zastavení movitých věcí nebo práv.

 4.   úprava účasti na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a městských částí formou videokonference

 • Upravuje se možnost účastnit se jednání zastupitelstva distančním způsobem, a to tak, že stanoví-li tak předem jednací řád zastupitelstva hlavního města Prahy, může se člen zastupitelstva hlavního města Prahy účastnit jednání zastupitelstva hlavního města Prahy též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání. Jednací řád stanoví pravidla účasti na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy distančním způsobem. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má vždy právo účastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy osobně v místě, v němž se zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy koná.

Dále vybrané pasáže z problematiky:

 • obecná právní úprava postavení městských částí (zjm. zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a Statut hlavního města Prahy)
 • volba zastupitelů městské části a průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části, včetně otázka pravomocí „dosluhující“ rady a starosty
 • postavení zastupitelstva městské části, rozbor jeho kompetencí a zaměření se na problematiku odměňování zastupitelů městské části
 • postavení rady městské části a rozbor jejich kompetencí
 • otázka zastupování městské části navenek, postavení starosty městské části a rozbor situací, kdy může nastat neplatnost právních jednání městské části
 • další orgány městské části (úřad a zvláštní orgány městské části)
 • problematika svěřené správy majetku hlavního města Prahy, rozsah oprávnění městské části při nakládání s tímto majetkem a její omezení
 • rozbor povinnosti péče řádného hospodáře a zjm. povinnosti městské části zveřejnit záměr při stanovených majetkových dispozicích a povinnosti městské části stanovit při úplatném převodu majetku cenu ve výši v místě a čase obvyklé
 • kontrolní činnost a dozor Magistrátu hlavního města Prahy nad městskou částí, rozbor nejčastějších pochybení a doporučení k jejich předcházení
 • diskuse

 JUDr. Tomáš Havel Ph.D.

V současné době je zástupcem ředitele Magistrátu HMP pro sekci průřezových činností. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a členem katedry politologie a sociologie. 

Vedle lektorské, publikační a vědecké činnosti má praktické zkušenosti ze soukromé i veřejné sféry, a to nejen po stránce odborné, ale i řídící. V letech 2014 a 2015 působil též jako ředitel kanceláře ministryně Ministerstva spravedlnosti České republiky. Je mimo jiné spoluautorem komentáře k Zákonu o hlavním městě Praze a též komentáře k Zákonu o krajích.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikační praxí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze se zaměřením se na novelu zákona účinnou od 1.1.2024 a její dopad v praxi, problematické pasáže tohoto zákona a souvisejících právních předpisů. Účastníci budou též upozorněni na nejčastější pochybení, která bývají zjištěna při kontrolní činnosti vykonávané Magistrátem hlavního města Prahy.

Obsah semináře

Aktuální legislativní změny, zejména v souvislosti s novelou zákona o hlavním městě Praze s účinností od 1.1.2024 a jejich praktický dopad do aplikační praxe

 1.   změna v projednávání Statutu hlavního města Prahy v oblasti majetku

V případě změny Statutu spočívající ve svěření věci z majetku hlavního města Prahy do správy městské části nebo odejmutí věci z majetku svěřeného městské části se návrh této změny projedná pouze s dotčenou městskou částí, nikoli s dalšími městskými částmi, jak je tomu dosud.

 2.   změny v odměňování členů zastupitelstva hlavního města Prahy a městských částí

 • Upravuje se odměna při odvolání nebo vzdání se funkce a současném zvolení do jiné funkce, a to tak, že je-li člen zastupitelstva hlavního města Prahy odvolán z funkce nebo se funkce vzdal a v tentýž den je zvolen do jiné funkce, za kterou mu náleží odměna, náleží mu za tento den pouze ta z odměn, která je vyšší.
 • Upravuje se odměna člena zastupitelstva hlavního města Prahy tak, že odměna uvolněného člena zastupitelstva hlavního města Prahy se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze č. 2 k tomuto zákonu podle zastávané funkce.
 • Upravuje se výše mimořádných odměn tak, že souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce členovi zastupitelstva hlavního města Prahy, který byl alespoň po část tohoto roku uvolněným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.

 3.   změny v oblasti kompetencí zastupitelstva a rady hlavního města Prahy a městských částí

 • Upravují se záležitosti vyhrazené zastupitelstvu hlavního města Prahy a rady hlavního města Prahy, a to tak, že se pětinásobně zvyšují stávající limity pro rozhodování o vymezených majetkoprávních jednáních:
  • poskytování darů a o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
  • o majetkové účasti hlavního města Prahy na podnikání jiných osob,
  • o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky a uzavření smlouvy o společnosti,
  • o převzetí dluhu, ručení za závazky jiných osob, převzetí ručitelského závazku a přistoupení k závazku,
  • o bezúplatném postoupení pohledávek,
  • o peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností, nadací a obecně prospěšných společností a svazků obcí,
  • o vzdání se práva a prominutí dluhu
  • o zastavení movitých věcí nebo práv.

 4.   úprava účasti na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a městských částí formou videokonference

 • Upravuje se možnost účastnit se jednání zastupitelstva distančním způsobem, a to tak, že stanoví-li tak předem jednací řád zastupitelstva hlavního města Prahy, může se člen zastupitelstva hlavního města Prahy účastnit jednání zastupitelstva hlavního města Prahy též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání. Jednací řád stanoví pravidla účasti na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy distančním způsobem. Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má vždy právo účastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy osobně v místě, v němž se zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy koná.

Dále vybrané pasáže z problematiky:

 • obecná právní úprava postavení městských částí (zjm. zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a Statut hlavního města Prahy)
 • volba zastupitelů městské části a průběh ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části, včetně otázka pravomocí „dosluhující“ rady a starosty
 • postavení zastupitelstva městské části, rozbor jeho kompetencí a zaměření se na problematiku odměňování zastupitelů městské části
 • postavení rady městské části a rozbor jejich kompetencí
 • otázka zastupování městské části navenek, postavení starosty městské části a rozbor situací, kdy může nastat neplatnost právních jednání městské části
 • další orgány městské části (úřad a zvláštní orgány městské části)
 • problematika svěřené správy majetku hlavního města Prahy, rozsah oprávnění městské části při nakládání s tímto majetkem a její omezení
 • rozbor povinnosti péče řádného hospodáře a zjm. povinnosti městské části zveřejnit záměr při stanovených majetkových dispozicích a povinnosti městské části stanovit při úplatném převodu majetku cenu ve výši v místě a čase obvyklé
 • kontrolní činnost a dozor Magistrátu hlavního města Prahy nad městskou částí, rozbor nejčastějších pochybení a doporučení k jejich předcházení
 • diskuse

 JUDr. Tomáš Havel Ph.D.

V současné době je zástupcem ředitele Magistrátu HMP pro sekci průřezových činností. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a členem katedry politologie a sociologie. 

Vedle lektorské, publikační a vědecké činnosti má praktické zkušenosti ze soukromé i veřejné sféry, a to nejen po stránce odborné, ale i řídící. V letech 2014 a 2015 působil též jako ředitel kanceláře ministryně Ministerstva spravedlnosti České republiky. Je mimo jiné spoluautorem komentáře k Zákonu o hlavním městě Praze a též komentáře k Zákonu o krajích.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 1. Novela účinná od 1.9.2023 resp. od 1. 1. 2024.
 2. Posílení postavení (odpovědnosti) ředitele školy - uznání předpokladu odborné kvalifikace nejvýše na dobu 3 let všem učitelům bez pedagogického vzdělání (odborníkům z praxe), pokud jejich praxe odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
 3. Posílení pravomoci ředitele školy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - novela zužuje rozsah akreditací vzdělávacích programů v systému DVPP pouze na akreditace vzdělávacích programů, jimiž se získává odborná kvalifikace pedagogického pracovníka + na studia vedoucí k získání kvalifikačních předpokladů a dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků).
 4. Zvýšení požadavků na kvalifikační předpoklady (např. u asistenta pedagoga + stanovení minimální úrovně prokázání znalosti českého jazyka…).
 5. Podpora začínajících učitelů – adaptační období, prováděcí učitel.
 6. Další úpravy (např. bezúhonnost pedagogického pracovníka, volno k samostudiu).

         Nad rámec novely ZPP:

   7.   Problematická ustanovení a úskalí dosavadního ZPP z hlediska jeho praktického dopadu.

Doporučená literatura

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a prováděcí předpisy (zejména nařízení vlády č. 75/2005 Sb. + vyhláška č. 317/2005 Sb.).
 Mgr. Martina Marková

Ministerstvo vnitra - odbor legislativní. Pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (v oddělení péče o pedagogické pracovníky – odborné kvalifikace, pracovně-právní problematika pedagogických pracovníků, správní rozhodnutí – odvolání a přezkumy). 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 1. Novela účinná od 1.9.2023 resp. od 1. 1. 2024.
 2. Posílení postavení (odpovědnosti) ředitele školy - uznání předpokladu odborné kvalifikace nejvýše na dobu 3 let všem učitelům bez pedagogického vzdělání (odborníkům z praxe), pokud jejich praxe odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
 3. Posílení pravomoci ředitele školy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - novela zužuje rozsah akreditací vzdělávacích programů v systému DVPP pouze na akreditace vzdělávacích programů, jimiž se získává odborná kvalifikace pedagogického pracovníka + na studia vedoucí k získání kvalifikačních předpokladů a dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků).
 4. Zvýšení požadavků na kvalifikační předpoklady (např. u asistenta pedagoga + stanovení minimální úrovně prokázání znalosti českého jazyka…).
 5. Podpora začínajících učitelů – adaptační období, prováděcí učitel.
 6. Další úpravy (např. bezúhonnost pedagogického pracovníka, volno k samostudiu).

         Nad rámec novely ZPP:

   7.   Problematická ustanovení a úskalí dosavadního ZPP z hlediska jeho praktického dopadu.

Doporučená literatura

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a prováděcí předpisy (zejména nařízení vlády č. 75/2005 Sb. + vyhláška č. 317/2005 Sb.).
 Mgr. Martina Marková

Ministerstvo vnitra - odbor legislativní. Pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (v oddělení péče o pedagogické pracovníky – odborné kvalifikace, pracovně-právní problematika pedagogických pracovníků, správní rozhodnutí – odvolání a přezkumy). 

Více informací a objednávka

Hybridní školení (prezenční i on-line)

 09:00 - 14:00 (2490 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

 Cena prezenční: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: 11

Cíl školení

 • Rozšířit a aktualizovat znalosti a dovednosti účastníků kurzu týkající se veřejné správy v České republice, postavení a fungování obcí a krajů v tomto systému.
 • Prohloubit jejich orientaci v platné právní úpravě zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a některých souvisejících právních předpisů.
 • Přispět k porozumění kompetencím orgánů územních samosprávných celků a jejich vzájemným vztahům.
 • Upozornit na některé typické problémy výkonu (územní) veřejné správy.
 • Praktickými radami a doporučeními pomoci předejít možným následkům nesprávného úředního postupu.
 • Seznámit s novinkami ve vybraných zákonech upravujících činnost veřejné správy a s některými prakticky využitelnými obsahově relevantními judikáty.

Cílovou skupinou kurzu mohou být všichni úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků. Užitečný může být mimo jiné pro ty, kteří se připravují na obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Na své si však přijdou také zkušenější úředníci: součástí výuky budou přehledné informace o legislativních novinkách a odkazy na vybranou judikaturu.

Kapacita prezenčního kurzu je omezena počtem míst v učebně.

 • Veřejná správa v České republice (pojem, vrchnostenská a nevrchnostenská veřejná správa, státní správa a samospráva, vztahy mezi státem, kraji a obcemi, subjekty a vykonavatelé veřejné správy, prameny práva upravující činnost veřejné správy).
 • Územní samosprávné celky (pojem, postavení v systému veřejné správy, druhy, samostatná a přenesená působnost, normotvorba, orgány, jejich kompetence a vzájemné vztahy, základní právní předpisy upravující činnost územních samosprávných celků).
 • Přímá a nepřímá demokracie v územní samosprávě (místní a krajské referendum, volby do zastupitelstev, poskytování informací).
 • Příklady z praxe, procvičování, informace o legislativních novinkách, vybraná judikatura.

Kurz může pomoci úředníkům při přípravě na obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Obsah kurzu koresponduje se zkušebními otázkami. Na své si přijdou ale rovněž zkušenější úředníci: součástí výuky je také upozornění na změny v příslušné legislativě a na některé tematicky související judikáty.

Součástí přípravy na obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti může být také náš další kurz - "Správní řád přehledně a v příkladech". Mgr. Petr Kuš

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Certifikovaný manažer vzdělávání dospělých (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci). Původní profesí středoškolský učitel češtiny a základů společenských věd. 

Od roku 2004 se věnuje vzdělávání ve veřejné správě (organizátor kurzů, tvůrce vzdělávacích programů a studijních pomůcek). Zkušební komisař pro obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Akreditovaný lektor průběžného vzdělávání úředníků obcí a krajů (systém veřejné správy v ČR, územní samosprávné celky, zákon o úřednících, základy práva, čeština v úřední praxi). Dlouhodobě se věnuje metodice vzdělávání dospělých a podílí se na rozvoji lektorských dovedností spolupracujících lektorů. 

Spoluautor řady odborných publikací (např. „Územní samospráva přehledně a v příkladech“, „333 cvičení z veřejné správy“ nebo „Slabikář začínajícího lektora“). 

Tvrdí, že „Také vzdělávání může mít duši“.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Cíl semináře

Plete se Vám neustále kvalifikovaný elektronický podpis s komerčním? A jaký podpis má jakou váhu. Nejste si jistí, kdo je to certifikační autorita? Po absolvování tohoto semináře už Vás nikdo nezaskočí a budete znát odpovědi na tyto ale i mnoho dalších otázek. Zároveň Vám přednášející ukáže praktické příklady, kdy a za jakých okolností se jednotlivé druhy používají a proč je vůbec stěžejní mezi nimi rozlišovat. Zároveň proberete právní důsledky elektronických podpisů a způsoby elektronické komunikace s akcentem na Vaši práci a závěrem Vás přednášející seznámí mimo jiné i s přestupky, které v této oblasti mohou být spáchány.

Seminář je určen širokému okruhu osob. Jedná se zejména o zaměstnance veřejného sektoru, ale také o osoby, které s veřejnými institucemi často komunikují a chtějí efektivním způsobem využívat všechny moderní prostředky elektronické komunikace, které se jim v 21. století nabízejí.

Obsah semináře

 • Seznámení se základní právní úpravou, která se k problematice váže
 • Co je to podpis a jaký má při komunikaci význam, jaká je jeho funkce a s jakými druhy podpisu se lze v běžném ale především v úředním styku setkat.
  • Podpis jako základní identifikátor
  • Podpis jako projev vůle osoby
  • Ověřování podpisu
 • Co je to elektronický podpis a jak může vypadat.
  • prostý elektronický podpis
  • zaručený elektronický podpis
  • uznávaný elektronický podpis
  • kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovaná elektronická pečeť
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) a jeho význam pro české právní prostředí
 • Jaké jsou elektronické prostředky pro komunikaci s veřejnoprávními subjekty a jak jejich volba ovlivňuje podepisování dokumentů.
  • podepisování a datové schránky
  • platformy pro elektronickou komunikaci a podepisování (Docusign, Blocknify, Adobe Reader, a další) a jejich význam ve veřejném sektoru
  • podepisování a email

 

 • Jak ověřovat elektronické podpisy
  • Ověřovací platformy (eSSL, Adobe Acrobat,Secusign)
  • Unijní validátor

 

V rámci semináře bude pracováno zejména s následujícími právními předpisy:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS)

zákon č. 300/2008. Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a změně některých zákonů

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)


 PhDr. Mgr. Tomáš Doležal

V současné době působí jako vedoucí služebních a pracovních vztahů na Ministerstvu zdravotnictví a věnuje se ve své profesní kariéře nastavování personálních a služebně právních procesů v úřadech včetně nastavování personálních a služebně právních procesů v úřadech včetně nastavování procesů digitalizačních. Dříve působil na Ministerstvu vnitra v sekci pro státní službu, kde se mimo jiné podílel na zpracování novely zákona o státní službě z roku 2019 a dále na Ministerstvu školství v oboru právním. Pracoval rovněž jako poradce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Cíl semináře

Plete se Vám neustále kvalifikovaný elektronický podpis s komerčním? A jaký podpis má jakou váhu. Nejste si jistí, kdo je to certifikační autorita? Po absolvování tohoto semináře už Vás nikdo nezaskočí a budete znát odpovědi na tyto ale i mnoho dalších otázek. Zároveň Vám přednášející ukáže praktické příklady, kdy a za jakých okolností se jednotlivé druhy používají a proč je vůbec stěžejní mezi nimi rozlišovat. Zároveň proberete právní důsledky elektronických podpisů a způsoby elektronické komunikace s akcentem na Vaši práci a závěrem Vás přednášející seznámí mimo jiné i s přestupky, které v této oblasti mohou být spáchány.

Seminář je určen širokému okruhu osob. Jedná se zejména o zaměstnance veřejného sektoru, ale také o osoby, které s veřejnými institucemi často komunikují a chtějí efektivním způsobem využívat všechny moderní prostředky elektronické komunikace, které se jim v 21. století nabízejí.

Obsah semináře

 • Seznámení se základní právní úpravou, která se k problematice váže
 • Co je to podpis a jaký má při komunikaci význam, jaká je jeho funkce a s jakými druhy podpisu se lze v běžném ale především v úředním styku setkat.
  • Podpis jako základní identifikátor
  • Podpis jako projev vůle osoby
  • Ověřování podpisu
 • Co je to elektronický podpis a jak může vypadat.
  • prostý elektronický podpis
  • zaručený elektronický podpis
  • uznávaný elektronický podpis
  • kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovaná elektronická pečeť
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) a jeho význam pro české právní prostředí
 • Jaké jsou elektronické prostředky pro komunikaci s veřejnoprávními subjekty a jak jejich volba ovlivňuje podepisování dokumentů.
  • podepisování a datové schránky
  • platformy pro elektronickou komunikaci a podepisování (Docusign, Blocknify, Adobe Reader, a další) a jejich význam ve veřejném sektoru
  • podepisování a email

 

 • Jak ověřovat elektronické podpisy
  • Ověřovací platformy (eSSL, Adobe Acrobat,Secusign)
  • Unijní validátor

 

V rámci semináře bude pracováno zejména s následujícími právními předpisy:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS)

zákon č. 300/2008. Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a změně některých zákonů

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)


 PhDr. Mgr. Tomáš Doležal

V současné době působí jako vedoucí služebních a pracovních vztahů na Ministerstvu zdravotnictví a věnuje se ve své profesní kariéře nastavování personálních a služebně právních procesů v úřadech včetně nastavování personálních a služebně právních procesů v úřadech včetně nastavování procesů digitalizačních. Dříve působil na Ministerstvu vnitra v sekci pro státní službu, kde se mimo jiné podílel na zpracování novely zákona o státní službě z roku 2019 a dále na Ministerstvu školství v oboru právním. Pracoval rovněž jako poradce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MPSV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Říkáme, že nerozumíme světu dětí a dospívajících. Ale to je nesmysl, ten svět si nevytvořily děti, ale my dospělí, ve většině případů ze zištných důvodů.

Obsah semináře

 

 • Proč mladí lidé pijí alkohol, (a proč ho pijí stále méně)
 • Marihuana, kratom, energetické nápoje, nikotinové sáčky a další
 • Užívání nelegálních drog mezi dětmi a dospívajícími
 • Poruchy příjmu potravy
 • Sebepoškozování, sebevraždy
 • Neuromarketing a sociální sítě
 • Mediální gramotnost, youtubeři, influenceři
 • Prevence závislostního chování, co funguje, co nefunguje, evaluace preventivních programů
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027
 • Vývoj mozku dětí a dospívajících, protektivní a rizikové faktory, neurobiologie závislosti
 • Dvě základní potřeby úspěšného vývoje dětí, potřeba poznávání a být součástí skupiny
 • Děti rodičů Mileniálů, Generace Z a Sněhových vloček
 • Hledání autenticity a identity
 • iPrev Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování 
 • Léčba závislostí dětí a dospívajících

         Ambulance dětské a dorostové adiktologie

         Dětský detox

         Stacionární léčba

         Pobytová léčba

Seminář je určen zejména školním metodikům prevence, úředníkům OSPOD na městech a krajích, státním zaměstnancům, kteří se mohou setkat s dětmi a dospívajícími ohroženými závislostí. Pracovníkům sociálních služeb pracujícími s dětmi a dospívajícími. Pracovníkům organizací, které zabezpečují preventivní programy pro děti a dospívající, pediatrům, pedopsychologům a dětským psychiatrům.


 Bc. František Trantina

Adiktolog a psychoterapeut, působí na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předseda pacientského sdružení RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s., expertní pacient. Člen etické komise při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti. Metodik reformy psychiatrické péče, Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MPSV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Říkáme, že nerozumíme světu dětí a dospívajících. Ale to je nesmysl, ten svět si nevytvořily děti, ale my dospělí, ve většině případů ze zištných důvodů.

Obsah semináře

 

 • Proč mladí lidé pijí alkohol, (a proč ho pijí stále méně)
 • Marihuana, kratom, energetické nápoje, nikotinové sáčky a další
 • Užívání nelegálních drog mezi dětmi a dospívajícími
 • Poruchy příjmu potravy
 • Sebepoškozování, sebevraždy
 • Neuromarketing a sociální sítě
 • Mediální gramotnost, youtubeři, influenceři
 • Prevence závislostního chování, co funguje, co nefunguje, evaluace preventivních programů
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027
 • Vývoj mozku dětí a dospívajících, protektivní a rizikové faktory, neurobiologie závislosti
 • Dvě základní potřeby úspěšného vývoje dětí, potřeba poznávání a být součástí skupiny
 • Děti rodičů Mileniálů, Generace Z a Sněhových vloček
 • Hledání autenticity a identity
 • iPrev Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování 
 • Léčba závislostí dětí a dospívajících

         Ambulance dětské a dorostové adiktologie

         Dětský detox

         Stacionární léčba

         Pobytová léčba

Seminář je určen zejména školním metodikům prevence, úředníkům OSPOD na městech a krajích, státním zaměstnancům, kteří se mohou setkat s dětmi a dospívajícími ohroženými závislostí. Pracovníkům sociálních služeb pracujícími s dětmi a dospívajícími. Pracovníkům organizací, které zabezpečují preventivní programy pro děti a dospívající, pediatrům, pedopsychologům a dětským psychiatrům.


 Bc. František Trantina

Adiktolog a psychoterapeut, působí na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předseda pacientského sdružení RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s., expertní pacient. Člen etické komise při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti. Metodik reformy psychiatrické péče, Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Více informací a objednávka

Prezenční školení, Praha

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena prezenční: 3 490,-

 Pro členy SMO: 2 990,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa prezenční: neomezeno

Seminář je určen pro úředníky obecních a městských úřadů, kteří se v rámci své činnosti zabývají agendou hazardních her, tj. povolením k umístění herního prostoru či ohlášením hazardní hry. Tento seminář představuje obecný úvod do regulace hazardních her s detailnějším zaměřením na povolovací proces z pohledu obecních úřadů, přičemž kromě aktuálně platné právní úpravy bude představena i novela zákona o hazardních hrách účinná od 1.1.2024 a její dopad nejen pro města a obce.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit příslušné úředníky obecních a městských úřadů s problematikou agendy hazardních her ve vztahu k aktuální a nadcházející právní úpravě, jejich povolování a jejich regulaci vyplývající ze zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách se zaměřením na úskalí celého procesu povolování herních prostorů, nejčastější pochybení a jejich předcházení.

Obsah semináře

 • Aktuální právní úprava upravující provozování hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Výklad nejdůležitějších pojmů
 • Ohlášení hazardní hry
 • Problematika povolovacího procesu z pohledu obecních úřadů
 • Oznámení změn skutečností
 • Změny, zrušení a zánik povolení k umístění herního prostoru
 • Nejčastější procesní pochybení a jejich předcházení
 • Zodpovězení nejčastějších dotazů
 • Obecné změny v návaznosti na novelu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách účinnou od 1. ledna 2024
 • Změny v povolovacím procesu od 1. ledna 2024
 • Změny u ohlašovaných hazardních her od 1. ledna 2024
 • Reakce na dotazy posluchačů

 Ing. Tomáš Bureš

Lektor je vedoucí oddělení 7302 – Regulace hazardu na Ministerstvu financí ČR.

Více informací a objednávka

On-line školení

 09:00 - 15:00 (6 hod)

 Akreditováno MV


 Cena on-line: 2 990,-

 Pro členy SMO: 2 490,-

(Cena bez DPH 21 %)

Volná místa on-line: neomezeno

Seminář je určen pro úředníky obecních a městských úřadů, kteří se v rámci své činnosti zabývají agendou hazardních her, tj. povolením k umístění herního prostoru či ohlášením hazardní hry. Tento seminář představuje obecný úvod do regulace hazardních her s detailnějším zaměřením na povolovací proces z pohledu obecních úřadů, přičemž kromě aktuálně platné právní úpravy bude představena i novela zákona o hazardních hrách účinná od 1.1.2024 a její dopad nejen pro města a obce.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit příslušné úředníky obecních a městských úřadů s problematikou agendy hazardních her ve vztahu k aktuální a nadcházející právní úpravě, jejich povolování a jejich regulaci vyplývající ze zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách se zaměřením na úskalí celého procesu povolování herních prostorů, nejčastější pochybení a jejich předcházení.

Obsah semináře

 • Aktuální právní úprava upravující provozování hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Výklad nejdůležitějších pojmů
 • Ohlášení hazardní hry
 • Problematika povolovacího procesu z pohledu obecních úřadů
 • Oznámení změn skutečností
 • Změny, zrušení a zánik povolení k umístění herního prostoru
 • Nejčastější procesní pochybení a jejich předcházení
 • Zodpovězení nejčastějších dotazů
 • Obecné změny v návaznosti na novelu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách účinnou od 1. ledna 2024
 • Změny v povolovacím procesu od 1. ledna 2024
 • Změny u ohlašovaných hazardních her od 1. ledna 2024
 • Reakce na dotazy posluchačů

 Ing. Tomáš Bureš

Lektor je vedoucí oddělení 7302 – Regulace hazardu na Ministerstvu financí ČR.

Více informací a objednávka