11.10.2013

Technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek schválena

Senát na své schůzi ve čtvrtek 10. října 2013 schválil zákonné opatření k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jednalo se zejména o technickou novelu zákona, která zajišťuje fungování vypisování veřejných zakázek i po novém roce. Technická novela ruší institut osoby se zvláštní způsobilostí, na jejichž školení se vůbec program nerozběhl.

Senát na své schůzi ve čtvrtek 10. října 2013 schválil zákonné opatření k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jednalo se zejména o technickou novelu zákona, která zajišťuje fungování vypisování veřejných zakázek i po novém roce. Technická novela ruší institut osoby se zvláštní způsobilostí, na jejichž školení se vůbec program nerozběhl. Dále bylo navrhováno zachování limitů 3 mil. Kč na stavební práce a 1 mil. Kč na dodávky a služby. V průběhu projednávání v Senátu byl k materiálu dán pozměňovací návrh, který limity zvedá na úroveň před dubnem 2012. Senát tento návrh akceptoval a od nového roku se tedy veřejné zakázky v režimu zákona budou vypisovat na stavební práce od 6 mil. Kč a na dodávky a služby od 2 mil. Kč. Vše ovšem bude muset potvrdit na svém prvním zasedání nově ustanovená Poslanecká sněmovna.
Svaz dlouhodobě usiloval právě o navýšení limitů, neboť jsme si plně vědomi jaké komplikace to obcím a městům v praxi přináší. Ještě před tímto hlasováním proto předseda Svazu Dan Jiránek odeslal všem 81 senátorům dopis s žádostí o podporu novelizace zákona o veřejných zakázkách.