09.12.2014

Pozor na smlouvy mimo režim zákona o veřejných zakázkách!

Svaz varuje obce před neseriozními firmami nabízející uzavření smlouvy na správu či rekonstrukci veřejného osvětlení, a to mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Obcím však při uzavření takových smluv hrozí nemalé sankce.

Svaz varuje obce před neseriozními firmami nabízející uzavření smlouvy na správu či rekonstrukci veřejného osvětlení, a to mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Obcím však při uzavření takových smluv hrozí nemalé sankce.

Některé obce se již setkaly s nabídkami různých „firem“, které jim nabízejí revitalizaci veřejného osvětlení, eventuelně další služby spojené s chodem obcí. Obsah smlouvy bývá koncipován tak, že si tyto subjekty od obce pronajmou síť veřejného osvětlení, kterou následně revitalizují a od obce za to inkasují další prostředky.

Některé tyto subjekty ve snaze vyhnout se postupu stanoveném zákonem o veřejných zakázkách uvádějí obce v omyl a to uváděním nepravdivých důvodů, proč nepostupovat podle zákona. Mezi ty nejčastější patří, že uzavíraná smlouva se týká „poskytování nebo provozování přenosové či distribuční soustavy určené k poskytování služby veřejnosti“, na základě čehož nemusí obec postupovat jako veřejný zadavatel, ale jako zadavatel sektorový, tedy s vyššími limity plnění podléhající režimu zákona. Takové tvrzení ovšem nelze považovat za pravdivé, neboť síť veřejného osvětlení není součástí přenosové či distribuční soustavy elektrické energie.

Mezi další nepravdivé argumenty patří to, že vlastně nejde o veřejnou zakázku, nýbrž o koncesi. Ani takové tvrzení se nezakládá na pravdě, neboť koncesní smlouva nepřipouští jakékoliv platby koncesionáři ze strany obce.

Některé z uvedených subjektů mají právní formu obecně prospěšné společnosti a obce uvádějí v omyl tvrzením, že kvůli tomu s nimi uzavírané smlouvy nepodléhají režimu zákona o veřejných zakázkách. Takové tvrzení se samozřejmě nezakládá na pravdě, neboť právní forma dodavatele nehraje vůbec žádnou roli.

Pakliže jste již byli takovou nabídkou osloveni, buďte nanejvýše obezřetní. Obcím, které již takové smlouvy uzavřely, doporučujeme co nejrychleji zjednat nápravu, neboť za porušení zákona o veřejných zakázkách hrozí citelné sankce. Správný postup pak bude záležet na konkrétní situaci, zejména obsahu smlouvy, fázi realizace plnění apod.