23.04.2021

Zkušenosti Bratislavy a Štrasburku s udržitelným rozvojem

Dvě evropská města – Bratislava a Štrasburk – se v rámci webináře podělily o své zkušenosti s Referenčním rámcem pro udržitelná města. Jedná se o nástroj pro plánování a monitoring udržitelného rozvoje ve městech. Podívejte se, jak se daří zahrnovat udržitelnost do života měst i v současné složité situaci.

Současná pandemie Covid-19 doléhá na všechny oblasti lidského života a města a obce jsou jejími dopady zvláště zatíženy. I přesto se samosprávy snaží zaměřit se na budoucí rozvoj a ještě lépe na to, aby tento rozvoj byl dlouhodobě udržitelný. Referenční rámec pro udržitelná města (angl. zkratka RFSC) je online nástroj, který pomáhá zahrnovat principy udržitelnosti, včetně 17 cílů udržitelnosti (SDGs) do rozvoje měst.

V březnu se uskutečnil mezinárodní webinář, který přinesl zkušenosti některých měst s využitím Referenčního rámce pro udržitelná města. Například francouzský Štrasburk tento nástroj používá od roku 2018 a využil ho mimo jiné při přípravě projektu čtvrti, která počítá s prvky udržitelnosti jako jsou např. zelené střechy, útočiště pro hmyz, zeleň pro lepší klima a další. RFSC městu pomohl zejména při určení prioritních cílů udržitelného rozvoje, akčních plánů a indikátorů pro hodnocení úspěšnosti projektu. Tento nástroj rovněž pomohl při plánování a úpravách systému zásobníků na dešťovou vodu či nutnosti investice do základní školy.

Bratislava má vypracované plány rozvoje, zahrnující např. výstavbu a propojení železničních stanic či modernizaci vodovodního systému. Prozatím není zpracován jednotný strategický dokument, jako například SDG strategie. Město využije RFSC pro tvorbu integrovaných strategických plánů a pro lepší lokalizaci SDGs. Covid-19 ovlivnil také rozhodování měst směrem k větší udržitelnosti. V případě Bratislavy se například jednalo o opatření v hromadné dopravě či rozšíření sítě cyklostezek.

Pro inspiraci vznikla také publikace obsahující případové studie využití nástroje RFSC evropskými městy. Více informací o Referenčním rámci pro udržitelná města (v angličtině) najdete na webu http://rfsc.eu/ .