04.02.2021

Z jednání Regionální komise Svazu 29.1. 2021

Z programu jednání: nastavení národních dotačních titulů, priority Svazu na období 2021-2023 v oblasti regionálního rozvoje, ustanovení Pracovní skupiny Svazu pro udržitelný rozvoj, informace o nové odpadové legislativě a informace o přípravě programového období EU 2021-2027.

Zápis jednání najdete zde.