01.02.2018

Pavel Branda vystoupil v Evropském parlamentu. Před poslanci obhajoval malé přeshraniční projekty a diskutoval s nimi o jejich přínosech pro rozvoj dobrých sousedských vztahů.

Předseda Komise Svazu pro zahraniční spolupráci Pavel Branda byl 25. ledna 2018 pozván předsedkyní Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu paní Mihaylovou, aby poslancům představil své stanovisko „people-to-people a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“, které jako zpravodaj vypracoval za Výbor regionů. Výbor regionů, jehož je P. Branda jako místostarosta obce Rádlo členem, schválil toto stanovisko jednomyslně v červenci minulého roku na svém plenárním zasedání v Bruselu a pověřil jej jeho prosazováním.  

Předseda Komise Svazu pro zahraniční spolupráci Pavel Branda byl 25. ledna 2018 pozván předsedkyní Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu paní Mihaylovou, aby poslancům představil své stanovisko „people-to-people a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“, které jako zpravodaj vypracoval za Výbor regionů. Výbor regionů, jehož je P. Branda jako místostarosta obce Rádlo členem, schválil toto stanovisko jednomyslně v červenci minulého roku na svém plenárním zasedání v Bruselu a pověřil jej jeho prosazováním.  

Ve Výboru regionů se Pavel Branda tématu přeshraniční spolupráce dlouhodobě věnuje.  To, že byl pozván do Evropského parlamentu a měl téměř hodinový prostor na diskusi s poslanci, je v Bruselu velmi výjimečné a svědčí o respektu, který si za posledních několik let práce získal.

„Snažil jsem se na konkrétních příkladech ukázat přínosy malých přeshraničních projektů, které mají za cíl podporovat setkávání lidí z obou stran hranice. I když se jedná o velmi malé projekty v řádu tisíců eur, mají pro příhraniční regiony obrovský význam, protože přispívají k budování v dnešní době tolik potřebné vzájemné důvěry. Na této důvěře je pak možné rozvíjet další spolupráci“, uvedl Pavel Branda.

Prosazoval, aby tyto tzv. Fondy malých projektů byly v dalším období ukotveny přímo v nařízeních, aby byly řízeny decentralizovaně co nejblíže žadatelům (např. nadále skrze euroregiony) a aby byly dále zjednodušeny. Tuto inciativu uvítala dokonce i komisařka pro regionální politiku Corina Crețu a přislíbila zohlednit hlavní doporučení v přípravě pravidel, jimiž se budou fondy řídit v budoucnu. 

 

 

 

  Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

Zdroj: Evropský výbor regionů