11.04.2018

Zdá se, že zdravý rozum zvítězí! Aktuálně ze včerejšího projednávání novely zákona o střetu zájmů

Přinášíme aktuální informace ze včerejšího zasedání Poslanecké sněmovny k novele zákona o střetu zájmů (sněmovní tisk 33).  Sněmovna podpořila komunální politiky. Část přiznání majetku bude zřejmě neveřejná.

Přinášíme aktuální informace ze včerejšího zasedání Poslanecké sněmovny k novele zákona o střetu zájmů (sněmovní tisk 33).

Sněmovna schválila zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 7 dnů.

Jako první byla podána informace o komplexním pozměňovacím návrhu, který byl schválen v Ústavněprávním výboru a který vymezuje, které údaje budou veřejné a které budou neveřejné (zejm. mzdy, movité věci a závazky neuvolněných funkcionářů). Tento návrh vychází z kompromisu dojednaného za účasti Svazu měst a obcí ČR na půdě Poslanecké sněmovny již koncem února 2018. Následně byly ve 2. čtení načteny 4 pozměňovací návrhy, které navazují na tento komplexní pozměňovací návrh. Návrh pana poslance Raise se týká veřejných funkcionářů v oblasti školství. Paní poslankyně Kovářová navrhuje, aby nahlížení bylo jen na žádost a současně dotyčný veřejný funkcionář byl informován, že byla taková žádost podána. Stejný návrh podal pan poslanec Nacher. Poslední návrh pana poslance Michálka je takový, že z povinnosti podávat oznámení vyjímá zastupitele, starosty a místostarosty v obcích, které v uplynulých třech letech hospodařily s majetkem menším než 50 000 000 Kč nebo jejichž výdaje v kterémkoliv roce z uplynulých 3 let nepřesáhly 50 000 000 Kč.

Návrh na zamítnutí podán nebyl, ani nebylo vráceno garančnímu výboru.

Lze tedy očekávat ve 3. čtení schválení návrhu novely s úpravami ve prospěch členů zastupitelstev obcí. Nepředpokládáme problémy s jejím schválením v Senátu Parlamentu ČR, čímž by novela nabyla účinnosti před 30. červnem 2018, který je nejzazším datem pro podání oznámení dle zákona o střetu zájmů.

Tento průběh jednání vítáme a jsme rádi. Věříme, že starostové se nebudou muset veřejně „svlékat do naha“.

 

Mgr.  František Lukl, MPA

předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov