20.07.2020

Vzory rozhodnutí pro správu místních poplatků

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků. Odkaz najdete níže. Zdroj: MF ČR

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2020/vzory-rozhodnuti-urcenych-pro-spravu-mis-38970