22.01.2019

Výše odměn členů zastupitelstev ÚSC od 1. ledna 2019

Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. došlo k novelizaci nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Částky byly navýšeny o 7 % s účinností od 1. ledna 2019. 

Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. došlo k novelizaci nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Částky byly navýšeny o 7 % s účinností od 1. ledna 2019. Mnisterstvo vnitra zveřejnilo informaci k novele nařízení, ve které shrnuje, co přijetí novely pro zastupitele znamená. Matriál je ke stažení níže.

Zdroj: Mnisterstvo vnitra ČR