03.03.2017

Vyjádřete se k budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020

Výzva k aktivní účasti v rámci veřejné diskuse na úrovni Evropské unie k budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020. Evropská komise nyní spustila veřejné konzultace k této problematice. Tato konzultace má do jisté míry určit budoucí směřování Společné zemědělské politiky a jejích změn. Žádáme o vaše zapojení a vyplnění dotazníku.

 

V souvislosti se zahájením veřejné konzultace o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) po roce 2020 byla  spuštěna veřejné konzultace k této problematice. Tato konzultace má do jisté míry určit budoucí směřování SZP a jejích změn. Žádáme o vaše zapojení a vyplnění dotazníku, neboť na veřejnou konzultaci naváže dopadová studie a předložení Sdělení Evropské komise o SZP po roce 2020. Sdělení by mělo být předloženo na podzim, nejpozději však do konce letošního roku.

Dotazník v české jazyce je k přístupný na webových stránkách Evropské komise.

Níže naleznete dopis Ministerstva zemědělství s aktuálními informacemi k přípravě budoucnosti SZP po roce 2020.

Vaše názory na SZP (promítnuté do vyplněného formuláře) můžete zasílat do 26. dubna 2017 na adresu: tomcalova@smocr.cz

Zdroj: MMR

Zpracovala: Petra Kubařová