09.08.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 16.7. 2019 -31.7. 2019

Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období od 16.7.2019 do 31.7.2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí a měst.  

 

  • 19.7.2019 Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017, č. 183/2019 Sb. Ústavní soud zamítl návrh Ministerstva vnitra na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje tzv. Systém pytlového sběru.  
  • 25.7.2019 Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 186/2019 Sb. Ústavní soud zamítl návrh Krajského soudu v Praze na prohlášení neústavnosti § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 30. 12. 2015. Krajský soud v Praze (navrhovatel) vede řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o připojení pozemků na místní komunikaci. Důvodem byl nesouhlas vlastníka pozemní komunikace, obce Ondřejov, který byl pro připojení nezbytný právě podle napadeného ustanovení. Ústavní soud dospěl k závěru, že návrh není důvodný, neboť napadené ustanovení nebylo v nesouladu s ústavním pořádkem. Zároveň poznamenává, že ustanovení bylo s účinností ke dni 31. 12. 2015 novelizováno zákonem č. 268/2015 Sb., o změně zákona o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů, přičemž předchozí souhlas vlastníka byl změněn na stanovisko vlastníka.