31.05.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 16.5. - 31.5. 2019

 Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období od 16.5. 2019 do 31.5. 2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí a měst. 

 

  • 16.5.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákon§ (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, č. 126/2019 - Novela rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy uvedených v § 2 písm. a), na které dopadá zákon o finanční kontrole. Nově budou kontrole hospodaření podléhat také dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace dobrovolného svazku obcí a státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Nabývá účinnosti od 1. ledna 2020.
  • 16.5.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, č. 125/2019 – Novela přináší zdanění finanční náhrady poskytované v rámci restituce církevního majetku. Nabývá účinnosti od 1. ledna 2020.