01.04.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 15.3.2019 - 31.3.2019

 Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období 15.3. 2019 - 31.3.2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí. 

 

 ·         29.3.2019 - Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 89/2019 – Ústavní soud zamítl návrh skupiny 17 senátorů směřující na zrušení přechodného ustanovení zákona č. 196/2012 Sb., týkající se billboardů u dálnic a silnic I. třídy, toto přechodné ustanovení není protiústavní.

·         27.3.2019 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., č. 86/2019 – úprava charakteristiky dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení, úprava podmínek k závaznému stanovisku ke kácení dřevin   (účinnost od 1.4.2019)

·         27.3.2019 - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě, č. 85/2019úprava vedení spisové služby v elektronické podobě a doručování dokumentů v digitální podobě, uvedení do souladu s terminologií obsaženou v tzv. nařízení eIDAS a v zákoně č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (účinnost od 1.4.2019)

·         27.3. 2019 - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, č. 80/2019 -   změna zákona o daních z příjmů, zákona o dani z hazardních her, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, celního zákona, daňového řádu a dalších

·         19.3.2019 - Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 75/2019 - Ústavní soud zamítl návrh Městského soudu v Praze na zrušení části ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, týkající se dostupnosti léčivého přípravku na českém trhu.