18.04.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.4.2019-15.4.2019

 Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období 1.4.2019-15.4.2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí. 

 

·         9.4.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, č. 100/2019 – doplnění ustanovení týkajících se náhrad škod způsobených v letech 2018, 2019 a 2020 kormoránem velkým na rybách (nabývá účinnosti dnem vyhlášení)

·         5.4.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, č. 95/2019 – změna způsobu identifikace nemovitých věcí u oznámení, které podává veřejný funkcionář o majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a to nově prostřednictvím názvu katastrálního území a čísla listu vlastnictví, na kterém je nemovitá věc evidována (nabývá účinnosti od 1. června 2019)

·         2.4.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 90/2019 – zavedení nového typu rozhodnutí vydávaného Ministerstvem zemědělství, tj. odchylná opatření v případech mimořádných situací (nabývá účinnosti dnem vyhlášení)

Zdrod: Sbírka právních předpisů